Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Linnéa Åberg

Regionledare för Asien
070-520 82 80

Mejla mig!

Marcus Holmgren

Arbetar med stöd och rådgivning i CIBI:s sociala arbete och mission


Mejla mig!

Maria Finnevidsson

Regionledare för i Asien.


Mejla mig!

Martine

Församlingsutveckling med fokus på att nå flyktingar. Stödjer ett lokalt arbete för att hjälpa kvinnor i prostitution.


Mejla mig!

Monica Woodhouse

Verksamhetsledare för arbetet vid Place of Restoration/Give a child a family.


Mejla mig!

Patrik

arbetar tillsammans med EFKs samarbetsorganisationer för hållbar försörjning i flera länder i Asien.


Mejla mig!

Ruriko Bohman

Arbetar med evangelisation genom musik i Japan.


Mejla mig!

Sandra Palm

Arbetar med församlingsplantering tillsammans med EFKs partner HUC.


Mejla mig!

Solevi John

Stöd till EFKs partner i Indien.


Mejla mig!

Therese

arbetar för att tillsammans med EFKs samarbetsorganisationer stärka barns rättigheter i Asien genom familjestöd och utbildning.


Mejla mig!