Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Iain

Globalt ledaransvar inom en av EFKs partnerorganisationer.


eumena@efk.se

Isabelle

Arbetar i ledningen för en av EFKs partners i Nordafrika


eumena@efk.se

Jan-Erik

Arbetar med rapportering och uppföljning av SIDA-projekt inom regionen samt stöd till vår partner i Sudan.


eumena@efk.se

Judith Korsgren

Arbetar med församlingsplantering i södra Paraguay i samarbete med den lokala partern CIBB. Arbetar även med sociala insatser i samband med församlingsplanteringen.


judith.korsgren@efk.se

Kaori Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


Karl-Johan Jonsson

Arbetar vid missionscentret i Asien med Barns rättigheter och missionsbibelskolan Engaged.


karl-johan.jonsson@efk.se

Kea Arnlund

Arbetar med byutveckling i norra Kenya.


arnkea@gmail.com

Kent Edefors

Pionjärarbete i staden Shizuoka i samarbete med Japan Evangelical Churches (JEC).


kent@gospelhouse.jp

L Jonsson

Arbetar med socialt arbete bland utsatta minoritetsbefolkningar i norra Brasilien.


anna-maria.jonsson@efk.se

Lasse Nilsson

Ansvarig för fokusområdet Hållbar försörjning i Region Asien.


lars-gunnar.nilsson@efk.se