Personal internationellt

Här kan du söka människor som arbetar i vårt gemensamma internationella arbete.

Tobias Åberg

Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


Mejla mig!

Ulla-Britt Engelbrektsson

Leder ett forskningsarbete inom EFKs partner International Nepal Fellowship (INF).


Mejla mig!

Victor John

Ledare för EFKs partnerorganisation som arbetar med församlingsgrundande, ledarskapsutveckling och barns rättigheter i Asien.


Mejla mig!