Region Europa/Mellanöstern/Nordafrika

Anna Dalemo

Projektsamordnare inom fokusområdet Barns rättigheter


Mejla mig!

Billy Hellmark

Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland. Ansvarar för östra klustret i regionen.


Mejla mig!

Eva-Lena Hellmark

Arbetar i Aten, Grekland, med organisationen Threads of Hope, som ger kvinnor utsatta eller i riskzonen för människohandel möjlighet till egen försörjning.


Mejla mig!

Fredrik

Regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika


Mejla mig!

Helen

Regionledare för Europa, Mellanöstern och Nordafrika


Mejla mig!

Johannes Roswall

Arbetar med församlingsbyggande i Greklands huvudstad Aten.


Mejla mig!

Lara Roswall

Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland.


Mejla mig!

Martine

Församlingsutveckling med fokus på att nå flyktingar. Stödjer ett lokalt arbete för att hjälpa kvinnor i prostitution.


Mejla mig!

EFK har även 5 anställda missionärer i Mellanöstern och Nordafrika. De arbetar inom EFKs fokusområden och i nära samarbete med lokala partners. För mer information, kontakta eumena@efk.se.