...till hela människan över hela världen

Att i både ord och handling förmedla evangeliet, de goda nyheterna, har varit EFKs ärende i över 120 år och det är lika angeläget i dag som någonsin. Det är bara möjligt genom att vi är många som gemensamt bär arbetet ekonomiskt. Var med du också - tillsammans förändrar vi världen!

Dina gåvor gör skillnad!

Evangeliska Frikyrkan har en 120 år lång erfarenhet av internationellt arbete och ännu längre i Sverige. Rötterna finns, och hämtar fortfarande kraft, ur den starka folkrörelse som väckelsen utgjorde i Sverige i slutet av 1800-talet. Vår drivkraft - och vårt existensberättigande - har alltid varit att se Guds kärlek förändra samhälle och världen. Därför är det viktigt för oss att hålla våra egna administrationskostnader låga, så att dina gåvor hamnar där de gör just detta. Som insamlingsorganisation innehar vi 90-konto, vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och med god marginal överträffar deras krav. Har du frågor kring hur pengarna används får du gärna kontakta oss på info@efk.se eller 019-16 76 00.