Församlingars missionsåtagande

Stort tack för ditt och din församlings engagemang i Guds mission i världen! Det är en stor förmån att vi i EFK får samarbeta med Gud, systerkyrkor och partnerorganisationer över hela världen.

Har du frågor: Kontakta Rune Jonsson!

EFK har bytt CRM-system (det IT-system som hanterar alla gåvor och utskick till er) vilket kommer att göra det smidigare för både er givare och oss som organisation när vi hanterar gåvorna. Det blir enklare att följa upp alla gåvor och återkoppla till er som är med och bidrar.
Detta innebär några förändringar i rutinerna för inbetalningar. Här kan ni läsa mer om hur. Pdf, 125.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du personligen stötta projekt eller missionärer? Flera enskilda individer väljer att bidra ekonomiskt. Ta kontakt med Rune Jonsson för att få information om våra utsända och projekt.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Kontakta mig om missionsåtagande!

Mejla mig!