Ledningsgrupper och styrelser i rörelsen

Inom organisationen Evangeliska Frikyrkan (EFK) finns olika program och arbetsgrupper med egna ledningsteam. Men EFK är också huvudman för flera organisationer. Det är organisationer som samarbetar i vårt nätverk men rent juridiskt och ekonomiskt bedriver sin verksamhet i en separat organisation. Dessa organisationer har därför förutom egna styrelser också egna stadgar och årsmöten.

En del samarbete i EFK är också organiserat i hubbar.

Ledningsteam inom EFK

Ledningsteam för Internationella programmet (LIP)

Thorine Arenius, internationell samordnare
Andreas Dagernäs, regionledare Afrika
Anneli Dagernäs, regionledare Afrika
Maria Finnevidsson, regionledare Asien
Daniel Råsberg, missionsideolog
Anna-Maria Jonsson, regionledare Latinamerika och Iberiska halvön
Helen *, sekretess
Bertil Ekström, senior rådgivare
Linnea Åberg, regionledare Asien

Administrativ ledningsgrupp

Ingemar Forss, missionsdirektor
Johanna Davén, chef för Resursavdelningen
Eva Bolminger, Team Ekonomi
Kristina Eriksson, Team Drift

Ledningsforum Sverigechefer

Ingemar Forss, missionsdirektor
Linalie Newman, missionsdirektor
Kate Almroth, kommunikations- och insamlingschef
Johanna Davén, chef för Resursavdelningen
Markus Sand, programledare Sverigeprogrammet Växa
Cahtrine Nygren, programledare Sverigeprogrammet Pionjär
Daniel Råsberg, missionsideolog

Utbildningsprogrammets ledningsforum (ULF)

Ingemar Forss, missionsdirektor
Daniel Råsberg, missionsideolog
Markus Sand, programledare Sverigeprogrammet Växa
Per-Inge Andersson, Hyllie Parks folkhögskola
Marie Holm, Örebro Folkhögskola
Niklas Holmefur, ALT - Akademi för Ledaraskap och Teologi
Daniel Bjurhamn, Liljeholmens folkhögskola

Styrelser i organisationer med EFK som huvudman

Akademi för Ledarskap och teologi (ALT) samt Örebro Teologiska Högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Per Eriksson, ordförande
Magnus Lodefalk
Ingemar Forss
Kjell Larsson
Daniel Alm
Lisa Fredlund
Sofie Nyström
Jonas Melin
Henrik Åström

Niklas Holmefur, adjungerad (rektor Örebro Missionsskola)
Ulrik Josefsson, adjungerad (utbildningsledare ALT)

EFK Second Hand (driver butikskedjan Ge för livet Second Hand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Ingemar Forss, ordförande
Jonas Magnusson, vice ordförande
Gunlög Eiderbrant, sekreterare
Linn Tholen
Lage Ringstad
Alfred Ringstad
Filippa Nielsen

Hyllie Park Folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Birgitta Södertun, ordförande, Helsingborg
Marcus Sand, vice ordförande, Örebro
Lars Micael Adrian, Lund
Per Eriksson Malmö
Johanna Blom, Malmö
Kalle Spetz, Simrishamn
Bengt Jörnland, Simrishamn
Johanna Davén, Örebro
Jenny Wendle, Eslöv
Per-Inge Andersson, rektor, Arlöv

Liljeholmens folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lennarth Hambre, ordförande
Owe Anbäcken, vice ordförande
Hanna Andersson
Urban Arvidsson
Elisabeth Landerholm
Jaan Israelsson
Susanne Olofsson
Lars Uhlin
Linn Tholén
Daniel Bjurhamn, rektor
Mattias Hjertton, adjungerad från skolledningen
Marie Nordlander, adjungerad från skolledningen

Jan Hultman, representant för lärare
Johan Järnland, adjungerad representant för lärare
Berit Borén, representant för servicepersonalen

Sveriges kristna familjehem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Berit Jakobsson, ordförande
Charlie Nilsson, vice ordförande
Göran Didriksson, kassör
Hans Brynielson
Gunnar Mattsson
Ann-Britt Ottosson

Örebro Folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Annelie Andersson, personalrepresentant
Lennart Boström,
Örjan Garpenholt,
Robert Gustafson, ordförande
Marie Holm, rektor
Erik Jakobsson,
Inger Nilsson,
Pär Näslund
Bernth-Åke Ottosson
Malin Råsberg
Lisa Örnéus, vice ordförande