Ledningsgrupper och styrelser i rörelsen

Inom organisationen Evangeliska Frikyrkan (EFK) finns olika program och arbetsgrupper med egna ledningsteam. Men EFK är också huvudman för flera organisationer. Det är organisationer som samarbetar i vårt nätverk men rent juridiskt och ekonomiskt bedriver sin verksamhet i en separat organisation. Dessa organisationer har därför förutom egna styrelser också egna stadgar och årsmöten.

En del samarbete i EFK är också organiserat i hubbar.

Ledningsteam inom EFK

Ledningsteam för Internationella programmet (LIP)

Thorine Arenius, programledare
Josefin Fållsten, programledare (sjukskriven)
Andreas Dagernäs, vikarierande programledare samt regionledare för Afrika
Anneli Dagernäs, regionledare Afrika
Maria Finnevidsson, regionledare Asien
Linnea Åberg, regionledare Asien
Anna-Maria Jonsson, regionledare Latinamerika och Iberiska halvön
Helen *, sekretess
Bertil Nyström, senior rådgivare

Administrativ ledningsgrupp

Ingemar Forss, missionsdirektor
Johanna Davén, chef för Resursavdelningen
Robin Nordahl, Team Personal
Eva Bolminger, Team Ekonomi
Kristina Eriksson, Team Drift

Utbildningsprogrammet

Per-Inge Andersson (Hyllie Parks folkhögskola)
Daniel Bjurhamn (Liljeholmens folkhögskola)
Marie Holm (Örebro Folkhögskola)
Nicklas Holmefur (Örebro Missionsskola)

Styrelser i organisationer med EFK som huvudman

Akademi för Ledarskap och teologi (ALT) samt Örebro Teologiska Högskola

Per Eriksson, ordförande
Sven Helin, vice ordförande
Ingemar Forss
Kjell Larsson
Daniel Alm
Lisa Fredlund
Sofie Nyström
Jonas Melin
Henrik Åström

Niklas Holmefur, adjungerad (rektor Örebro Missionsskola)
Ulrik Josefsson, adjungerad (utbildningsledare ALT)

EFK Second Hand (driver butikskedjan Ge för livet Second Handlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Magnus Eriksson, ordförande
Patrik Fållsten, verksamhetschef
Johan Knabäck
Bernth-Åke Ottosson
Lage Ringstad
Linn Tholen

Hyllie Park Folkhögskola

Kalle Spetz, Simrishamn Ordförande kalle.spetz@gmail.com
Birgitta Södertun, Helsingborg Vice ordförande
Lars Micael Adrian, Lund
Per Eriksson Malmö
Johanna Blom, Malmö
Kristofer Halvarsson, Malmö
Bengt Jörnland, Simrishamn
Johanna Davén, Örebro
Jenny Wendle, Eslöv
Per-Inge Andersson, Arlöv Rektor

Liljeholmens folkhögskola

Lennarth Hambre, ordförande
Owe Anbäcken, vice ordförande
Hanna Andersson
Urban Arvidsson
Elisabeth Landerholm
Jaan Israelsson
Susanne Olofsson
Lars Uhlin
Linn Tholén
Daniel Bjurhamn, rektor
Mattias Hjertton, adjungerad från skolledningen
Marie Nordlander, adjungerad från skolledningen

Per Andersson, adjungerad för ekonomi
Jan Hultman, representant för lärare
Johan Järnland, adjungerad representant för lärare
Berit Borén, representant för servicepersonalen

Sveriges kristna familjehem

Berit Jakobsson, ordförande
Charlie Nilsson, vice ordförande
Göran Didriksson, kassör
Hans Brynielson
Gunnar Mattsson
Ann-Britt Ottosson

Örebro Folkhögskola

Annelie Andersson, personalrepresentant
Lennart Boström,
Örjan Garpenholt,
Robert Gustafson, ordförande
Marie Holm, rektor
Erik Jakobsson,
Inger Nilsson,
Pär Näslund
Bernth-Åke Ottosson
Malin Råsberg
Lisa Örnéus, vice ordförande