Bli medlem

Du som är pastor, missionär, ungdomsledare eller har motsvarande ledarfunktion inom EFK kan bli medlem i Evangeliska Frikyrkans Medarbetarförbund (EFKM). För att bli medlem behöver du göra två saker: 

1. Fyll i formuläret nedan med dina personuppgifter.

2. Betala in din medlemsavgift på 250 kr/person (200 kr för pensionär och 150 kr för student) på bankgiro 143-8571 eller Swisha till 123 617 18 21. Du betalar sedan din medlemsavgift en gång per år och helst under perioden januari-mars.

Du kan även använda formuläret om du redan är medlem men vill meddela adressändring eller församlingstillhörighet.

Jag vill bli ny medlem:
Jag vill bli ny medlem:

Jag vill meddela adressändring:
Jag vill meddela adressändring:De medlemmar i EFKM som har pensionerats eller gått över till annan tjänst men uttryckligen önskar stå kvar ska ha möjlighet till det. Pastorer som arbetar i en församling som inte är samarbetande med EFK, men önskar finnas med i EFKM kan efter särskilt övervägande av styrelsen och förtroenderådet inom EFK bli medlem. EFKM kan dock inte företräda dessa i gemensamma frågor och intressen utifrån deras tjänst, men EFKM vill ändå stödja dem i deras roll som ledare.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Frågor om medarbetarkonferensen?

Rune Jonsson
Insamlingsadministratör 50% och projektledare för event 50%

070-291 07 93

rune.jonsson@efk.se