EFKs valberedning

Knut-Bertil Nyström, ordförande i EFKs valberedning

Knut-Bertil Nyström, ordförande i EFKs valberedning, presenterar valberedningens förslag till EFKs kongress.

Valda personer till EFKs valberedning ansvarar för att ge förslag på personer till olika styrelser som sedan EFKs kongress beslutar om.

Valberedningen består av:

Knut-Bertil Nyström, Örebro. Sammankallande.
Tel. 0708-48 06 30
E-post: knut-bertil.nystrom@efk.se

Waldemar Sjögren, Mariestad
Tel. 0707-97 22 40 
E-post: waldemar@korskyrkanmariestad.se

Mattias Gustafsson, Malmbäck.
Tel. 0702-76 02 24
E-post: mattias@klockargardskyrkan.se

Josefin Lennartsson, Örebro.
Tel. 0735-55 75 45
E-post: josefin@korskyrkanorebro.se

Roland Lövgren, Aneby.
Tel. 0709-20 30 76
E-post: roland.lovgren@telia.com

Elisabet Svahn, Rimforsa.
Tel. 0723-24 24 70
E-post: elisabet.svahn@gmail.com