EFKs valberedning

Valda personer till EFKs valberedning ansvarar för att ge förslag på personer till olika styrelser som sedan EFKs kongress beslutar om.

Elisabet Svahn

Elisabet Svahn, sammankallande i valberedningen, under EFKs representantskapsmöte 2019. Foto: Emmanuel Ingelsten

Valberedningen består av:

Till 2020
Elisabet Svahn, Rimforsa, Sammankallande
Tel. 0723-24 24 70
E-post:elisabet.svahn@gmail.com

Roland Lövgren, Aneby.
Tel. 070-920 30 76
E-post: roland.h.lofgren@gmail.com

Waldemar Sjögren, Mariestad
Tel. 079-348 61 97
E-post: waldemar.sjogren@skogsrokyrkan.se

Till 2022
Anna Enberg, Ljungsbro
Tel. 076-187 09 03
E-post: anna.enberg@harnakyrkan.se

Ingemar Fhager, Kumla
Tel. 076-850 11 01
E-post: ingemarfhager51@gmail.com

Sylvia Silverdahl, Mellansel
Tel. 073-060 99 91
E-post: sylvia.silverdahl@gmail.com