EFKs Tro och självförståelse

Dokumentet antogs vid EFKs Kongress 2020.

I EFKs Tro och självförståelse Pdf, 1.1 MB. utrycks hur EFK tolkar ”den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga” (Jud v 3). Vad som kännetecknar EFK som trossamfund och vilka grundläggande värden vi vill verka för i dagens värld.