Namninsamling: Vi uppmanar Migrationsverket att respektera konvertitens tro

I Evangeliska Frikyrkans (EFK) församlingar finns ett stort engagemang i flyktingfrågor och integrationsarbete. Många har blivit bröder och systrar med flera av dem som nu hotas av utvisning. Tillsammans med Equmeniakyrkan, Pingst och Svenska Alliansmissionen gör vi i EFK nu en namninsamling för att uppmana Migrationsverket att respektera konvertitens tro.

- I vår julkampanj fokuserar vi på den förföljda kyrkan Öppnas i nytt fönster.runt om i världen, säger Linalie Newman, missionsdirektor i EFK. Vi ser också att här i Sverige så tar man inte alla människors tro på allvar. Våra bröder och systrar riskerar att utvisas till länder där de kan drabbas av stor förföljelse. Vi vet att det är så för vi och våra samarbetspartners har funnits i just de länderna i många år. Det får vara nog nu. Det är dags att ta frågan om konvertiter i asylprocessen ett steg vidare. Nu är det dags för manifestationer, namninsamlingar och att möta politiker. Så skriv på du också, för alla människors rätt till tro. Och vi ger inte upp, för vi vet att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det (Joh 1:5).

Så här skriver vi gemensamt i uppropet:

"De asylsökande som vi mött i våra kyrkor har blivit våra vänner. En del av dem har konverterat till kristen tro och därmed angett sin tro som skäl i sin asylansökan. Idag ifrågasätts många konvertiter. Vi gläds med dem som får stanna i Sverige men gång på gång underkänner Migrationsverket den kristna tron hos de personer som vi följt under en lång tid och fått komma nära inpå livet. Det krossar inte bara den asylsökandes hjärta, även våra hjärtan."

Jag som skriver under #rättilltro kräver följande av Migrationsverket:

  • Låt det nya rättsligt ställningstagandet när det gäller religion som asylskäl bli uppdaterat utifrån aktuell forskning.
  • Låt bedömningen av hotbilden mot konvertiten och dennes skyddsskäl ta större plats i utredningarna.

Skriv ut namnlistor och ta med till församlingen

Fram till 13 januari 2019 samlar vi in namnunderskrifter som kommer att sändas till Migrationsverket. Här kan du ladda ner affischer för uppropet och namnlistor att skriva ut och ta med till din församling:

Sänd ifyllda namnlistor till info@equmeniakyrkan.se eller skicka per post till Equmeniakyrkan, Danska vägen 20, 412 66 Göteborg.

Har du inte tillgång till en utskriven namnlista kan du skriva på namninsamlingen digitalt, via bloggen Hela pingsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Initiativet till namninsamlingen kommer från Equmeniakyrkan. Svenska Alliansmissionen, Pingst och vi i EFK har beslutat att gå med i detta initiativ.

EFK ställer oss bakom utredning av konvertitfall

På initiativ från Pingst (länk till artikel i Dagen, 5 december 2018) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går EFK också med i en omfattande kartläggning av domslut rörande afghanska konvertiters upphållstillstånd.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig!

Linalie Newman
Missionsdirektor

070-441 62 15

Mejla mig!

Hör gärna av dig till mig!

Ingemar Forss
Missionsdirektor

070-981 55 10

Mejla mig!