Samtalet om samkönade relationer

Nu har den arbetsgrupp som å rörelsens vägnar ska fördjupa sig i frågan om samkönade relationer formats. Arbetet kommer att pågå under en längre tid och rörelsen kommer att ha möjlighet att följa och delta i processen på olika sätt under tiden.

Bakgrund till samtalet om samkönade relationer i EFK

Det var på EFKs kongress 2020 som styrelsen fick i uppdrag att arbeta med frågan, enligt en motion som lagts fram. Styrelsen har utsett en arbetgrupp med en bred representation som består av ett 20-tal personer. Syftet med arbetet är att belysa frågorna utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med de fyra ledorden: evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell. Planen är att arbetsgruppen ska presentera åtminstone en delrapport på kongressen 2022. Delrapporten behandlar processens framskridande. I slutrapporten, som ska presenteras på EFKs representantskapsmöte 2023, kommer de innehållsliga frågorna att rapporteras i sammanställd form.

Var med i processen

På den här sidan samlar vi information om arbetsgruppens process och hur du kan vara delaktig.

Detta har hänt tidigare

I april 2021 bjöds rörelsen in till uppsamlingsmöten för att ge medskick in till arbetsgruppen. Protokollen från dessa har skickats per mejl till församlingarnas ordförande och pastorer samt till alla som deltog under något av uppsamlingsmötena.

Fyra processdagar under två år

Under hösten 2021 till och med våren 2023 bjuds rörelsen in till fyra processdagar, då vi tillsammans ska arbeta med frågan om samkönade relationer utifrån fyra olika teman.

Syftet med processdagarna är:

  • att ge möjlighet till rörelsen att få inblick i arbetsgruppens process.
  • att ge rörelsen möjlighet till påverkan på bearbetningen som arbetsgruppen gör.
  • att ge rörelsen och enskilda församlingarna en möjlighet att bearbeta frågorna kring samkönade relationer.

Under de kommande två åren bjuds rörelsen in till en processdag per termin. Totalt blir det fyra processdagar som tar upp fyra olika teman:

Mer information kommer inför respektive processdag. Samtliga processdagar är öppna för alla som är medlem i en EFK-församling.

Mer material och resurser

Här nedan hittar du tidigare material med inspelningar, temadagar, samtalsmaterial och boktips.

Låt oss prata om: Samkönade relationer

På uppdrag av EFKs styrelse har vi, Linalie Newman och Markus Sand, tagit fram ett upplägg för samtal i församlingen kring frågan om samkönade relationer. Samtalsmaterialet Pdf, 7.7 MB. är framför allt tänkt att hjälpa församlingar som ännu inte bearbetat frågan att göra det tillsammans en församlingskväll eller liknande.

Materialet består av en pdf Pdf, 7.7 MB. med en introduktion till samtalet, ett case och samtalsfrågor. Vi har också tagit fram en film (se ovan) som är tänkt att användas som inledning på kvällen.

Vi vill uppmuntra er som inte fördjupat er i ämnet att läsa någon eller några böcker i förväg eller åtminstone lyssna på de föreläsningar som länkas till på denna sida.

Temadag med Debra Hirsch 2019

Den 22 mars 2019 var Debra Hirsch i Örebro och hade en dag på temat ”Ett missionellt perspektiv på sexualitet, gender och identitet”. Hon talar som pastor men också med ett inifrånperspektiv och utifrån egna erfarenheter. Vi spelade in hennes föredrag men hon vill inte att de läggs ut offentligt vilket gjort att vi endast delat dem i Facebook-gruppen EFK Ledare. Är du inte med i den gruppen kan du ansöka om det och hitta det där genom att söka på Hirsch. Inlägget med länkar lades ut den 26 oktober 2019. Debra Hirsch har skrivit boken Redeeming Sex – Naked Conversations about Sexuality and Spirituality Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inspelningar från samtalsdag 2016

Inspelningar från den samtalsdag om samkönade relationer som EFKs Sverigeprogram anordnade i Umeå den 16 januari 2016. Samtalsdagen var för församlingsledare, styrelseledamöter, äldste och pastorer inom Evangeliska Frikyrkans församlingar.

Högerklicka på länkarna och välj "spara som" för att spara ner ljudfilerna till datorns hårddisk.

Ladda ner PowerPointen från samtalsdagen här Powerpoint, 1.4 MB.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag leder arbetsgruppen för samtalet kring samkönade relationer

Ingemar Forss
Missionsdirektor

070-981 55 10

Mejla mig!

Jag leder arbetsgruppen för samtalet kring samkönade relationer

Linalie Newman
Missionsdirektor

070-441 62 15

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen