Seminarier

Seminarierna livesänds under ledning av ledare från Sverigeprogrammet på onsdagar och internationellaprogrammet på torsdagar. Det kommer vara både undervisning och tid för samtal och frågor. Välkommen att delta den vecka som din region har Torpturnén!

Seminarie 1 | Omstart [Onsdag kl. 19-20.30]

Peter Tarantal OM
Maria Karlsson ALT

Alla församlingar har under pandemin jobbat hårt med att ställa om, ompröva och göra saker annorlunda. Även om det verkar dröja lite till innan pandemin lättar vill vi den dagen vi får ses igen vara beredda i det stora arbetet som då börjar med omorientering och omstart i våra församlingar.

Här delar vi i rörelsen samma vånda och undran, osäkerhet och frågor och vi tror att det är en stor vinst att dela dessa frågor med varandra och upptäcka att vi hör ihop och gör den här resan tillsammans. Hur har vi som församlingar påverkats av pandemin vad har den gjort med oss? Hur kommer det bli när vi väl får börja samlas igen?

Mitt i all brottning ser vi samtidigt att Gud visat oss helt nya saker. Vi har nått människor vi annars kanske inte hade nått fram till. Han har öppnat nya dörrar och vägar för oss att nå ut. Han har visat sig vara trofasthet. Välkommen till ett seminarie om OMSTART.

Medverkande: Lisa Fredlund Ledarutvecklare EFK Växa, Pastor Östermalmskyrkan Kristianstad, Richard Hultmar pastor Korskyrkan Stockholm.

Onsdag kl. 19-20.30 | Sverigeprogrammet

Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting Länk till annan webbplats.

Läs mer Länk till annan webbplats. | Mötesalternativ Länk till annan webbplats.

Seminarie 2 | Sändande med Jesus som exempel [Torsdag kl. 19-20.30]

Peter Tarantal OM
Maria Karlsson ALT

Gud är den som korsar gränser. Allra tydligast blir det när han i Jesus Kristus föds som människa och delar våra villkor. När vi sänds på missionsuppdrag, är det möjligt för oss att följa hans exempel?

Medverkande: Peter Tarantal, Sydafrika, internationell ledare inom OM Länk till annan webbplats. och Maria Karlsson lärare på ALT Länk till annan webbplats. i Örebro. Och ledare från EFKs internationella program.

Torsdag kl. 19-20.30 | Internationella programmet

Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting Länk till annan webbplats.

Läs mer Länk till annan webbplats. | Mötesalternativ Länk till annan webbplats.