Barns rätt till skolgång

Inbördeskriget i Centralafrikanska republiken (RCA) innebar att stora delar av de offentliga skolorna föll samman. Många barn förlorade också sina föräldrar till följd av striderna. I stort sett varje familj i RCA har föräldralösa barn boende hos sig. Trots att det finns skolor är det inte säkert att barnen får skolgång eftersom många fosterföräldrar inte kan sätta barnen i skolan av olika anledningar. Tack vare stöd från detta projekt kan hundratals föräldralösa barn i RCA gå i skolan. Skolgången ger möjlighet till förbättrade förutsättningar i livet. Genom att ge till detta projekt gör du det möjligt för en ny generation i RCA att vara med och bygga upp landet igen.

Vad har vi uppnått i projektet?

I detta projekt får omkring 400 föräldralösa barn möjlighet till en bättre framtid genom att de får gå i skolan. EFK står för skolavgifter, och till viss del mat och lärarlöner. Stöd i form av mat, kläder och skolgång går också till familjer i Carnot och Bangui som tagit sig an ett stort antal gatubarn.

Ansvariga för projektet följer kontinuerligt upp familjerna, besöker dem och undersöker deras familjeförhållanden.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsatt stödja ADIHs arbete för att barn i de områden där de arbetar ska nå bättre levnadsförhållanden när det gäller hälsa och utbildning. Besök och ekonomiskt stöd är redskap i detta.

Vi vill se att samarbetspartnerna deltar i det regionala programmet för barns rättigheter, vilket bland annat innebär träningar av ledare och lärare inom EEB och ADIH för att öka medvetenheten om barns rättigheter och ge verktyg till att implementera barns rättigheter i verksamheten. EFK vill tillsammans med organisationen Give a Child a Family stödja deras arbete med att ta fram en Barnrättspolicy.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till RCA-teamet!

EFKs resursteam för RCA

+46-73-046 19 64

andreas.dagernas@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45250
Insamlingsbehov: 248 000 kr

Insamlat: 48 192,30 kr Kvar att samla in: 199 807,70 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.