Skolgång för barn i Bayanga

I sydvästligaste delen av CAR finns ursprungsbefolkningen Bayaka, ett pygméfolk som är samlare och jägare. Definns i anslutning till den vackra regnskogen som de lever av och känner utan och innan. Genom historien har minoritetsbefolkningen Bayaka diskriminerats på många sätt. De har utnyttjats som billig arbetskraft och fortfarande är det många från omgivande etniska grupper som ser ned på och föraktar Bayaka-folket och utnyttjar dem som arbetskraft. Utbildning är ett avgörande sätt att långsiktigt lyfta människor. På de statliga skolorna tvingas ofta Bayaka-barn undan från sina platser av barn från andra folkgrupper. Därför stödjer EFK skolor som riktar sig specifikt till barn från Bayakas.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Tillsammans med samarbetspartnern ADIH startade EFK 2011 treskolor för Bayaka-barnen med stöd från Radiohjälpen. Sedan dess harmer än 600 barn kunnat få tillgång till grundskoleutbildning. Bland
barnen så är dessvärre hunger och sjukdom vanligt, vilket orsakar högfrånvaro från skolan. För att klara skoldagen har barnen därför fått matpå skolan. I viss mån har även förebyggande hälsovård kunnat erbjudas.

Ett stort problem är att många barn inte registreras vid födseln vilket fårtill följd att de inte ”existerar” i myndigheternas ögon; de kan inte få utexamensbevis, inte rösta eller få andra medborgerliga rättigheter. Mer än 200 Bayaka-barn har genom skolan fått sina födelsebevis i efterhand.

Vad vill vi göra mer?

Jesus har sagt ”Vad ni har gjort mot dessa mina minsta, det har ni gjortför mig”. Bayakas är en utsatt minoritetsgrupp som befinner sig längst nerpå samhällsstegen. Därför är detta ett prioriterat projekt för EFK Afrika.EFK vill ge fortsatt och ökat stöd för att möjliggöra fortsatt skolgång fördessa barn. Det innebär stöd för lärarnas löner, mat till skolbarnen,förbyggande hälsovård mm. Dessutom önskar vi kunna hjälpa till med attskaffa födelsebevis (registrering) så långt pengarna räcker.

Ett annat stort behov är att skolbyggnaderna är slitna och behöver renoveras.

En förälder från byn Kanza berättar om skolans betydelse

”Våra barn är framtiden. Om de ska kunna få en framtid i vårt samhälle, resa och arbeta i Berberati, Bangui och andra städer måste de få utbildning. Skolan är därför av stor betydelse”.

Insamlingsnummer 45251 · Ge för livet 65251 · Barnhjälpen 55251

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till CAR-teamet!

EFKs resursteam för Centralafrikanska republiken (CAR)

+46-73-046 19 64

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen