Programmet för församlings- och ledarutveckling i Afrika

Foto: Hasse Persson

Genom detta program hålls det högre perspektivet levande – att bedriva multiplicerande mission – genom att förstärka och utrusta våra partnerkyrkor att bättre bedriva missionsuppdraget på den afrikanska kontinenten. Det sker genom strategiska insatser i form av träningsprogram för ledare och pastorer, partnerkonferenser, pilotprojekt i församlingsgrundande och olika typer av fonder med medel för nya initiativ. Målet är att bygga Guds rike vidare!

De allra flesta av EFKs samarbetspartners i Afrika är samfund, församlingsrörelser eller enskilda församlingar. Generellt är det samfund med tillväxt av medlemmar och antal kyrkor. Vilja och driv till att växa finns, de stora utmaningarna är svaga strukturer och behov av ledare med utbildning och överlåtelse. Genom att genomföra aktiviteter i samarbete med partnerkyrkorna vill vi se ledare med fördjupad kunskap i ledarskap och teologi. Dynamiken i de afrikanska kyrkorna är spännande och flera sammanhang har tagit de första stegen på resan från att vara mottagare av missionärer till att själva bli sändande i mission. EFK vill göra den resan möjlig!

Vad har vi uppnått i projektet?

Tidigare år har strategiska partnerskapsmöten med representanter från partnerkyrkor genomförts. Flera fortbildningsseminarier har genomförts för lärare i teologi och pastorer i ett antal av länder. Vi har även genomfört fortbildning för EFKs partnerkyrkor i arkivering och historiebevarande. Specifikt stöd till pågående församlingsplanteringar har förmedlats.

Vad vill vi göra mer?

Vi i EFK vill ta ytterligare steg för att förstärka våra partnerkyrkor att själva bli aktörer i den internationella missionen. Under 2018 planeras en konferens med tema ”mission” där EFKs partnerkyrkor deltar. Utifrån detta vill vi se nya samarbeten och initiativ för församlingsgrundande växa fram.

En fond för teologisk litteratur (studiebiblar, kommentarer) för våra partnerkyrkor håller på att byggas upp. Vi önskar också se att ytterligare resurser för nyckelpersoner att utbildas i missionsförberedande utbildning. Vi önskar också stärka banden mellan EFKs teologiska utbildning Akademi för ledarskap och teologi och våra partnerkyrkor.

"Vi har önskat denna typ av utbildning i flera år"

 

 

 

Samuel Aribona, bibelskolelärare i Centralafrikanska republiken, om fortbildningen för bibelskolelärare som han deltagit i:.

”Detta är en historisk vecka. Vi har önskat denna typ av utbildning i flera år. Alla vi lärare är pastorer, men ingen av oss har en formell lärarutbildning. Vi har egentligen aldrig haft en kurs som den här då vi själva fått reflektera över teologisk utbildning. Detta är ett stort plus för oss! Vi önskar verkligen att detta ska kunna fortsätta!”

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

andreas.dagernas@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45033
Insamlingsbehov: 73 000 kr

Insamlat: 700 kr Kvar att samla in: 72 300 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.