Samarbetskyrka får träning och mentorskap

Nu satsar vi i EFK mer resurser för att stötta vår samarbetskyrka HUCs ungdomsrörelse och de yngre ledarna. Här är kyrkans nya ungdomskommitté, som nyligen deltagit i en kurs i teamarbete.

Vi i EFK har arbetat i eSwatini (landet som tidigare hette Swaziland) sedan början av 1930-talet med både hälsovård och församlingsplantering. Vår samarbetskyrka heter Holiness Union Church (HUC). Ett stort behov är utbildning och utveckling av pastorer och församlingsledare, att stödja ungdomsrörelsen och att träna HUCs framtida ledare. Därför är vi i EFK med och arrangerar ledarseminarier som riktar sig till pastorer, ungdomsledare, söndagsskollärare och förskolelärare. EFK finns med som en avgörande partner för att ge verktyg till god utveckling inom församlingsrörelsen. Inom projektet stöder vi också unga vuxna med stipendier till utbildning.

Vad har vi uppnått i projektet?

Missionärerna Mattias Lindsmyr och Fabio Guimareas har ett särskilt ansvar för relationen till HUC i Eswatini. Tillsammans ger de stöd, träning och mentorskap för ledare inom HUC.

Vi har under 2018 och 2019 haft två kurser i teamarbete med unga ledare inom rörelsen och den sista var med den nya ungdomskommittén (se bilden). Vi har satsat mer resurser för att fördjupa vårt engagemang för att stötta HUCs ungdomsrörelse och de yngre ledarna.

Under 2018 har vi gjort en utvärdering av partnerkyrkans organisation, projekt och framtidsplaner.

Under 2019 stöttar vi 9 unga vuxna med stipendium och tre studenter tog examen under december 2018.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att erbjuda mentorskap inom församlingsutveckling, ledarträning för pastorer och lekmän samt uppmuntra till församlingsplantering och evangelisation.

Vi vill också stötta partnerkyrkans ungdomsrörelse i deras verksamhet och hjälpa dem att utveckla nya ledare. Vi vill under 2019 anordna en ledarträning för ungdomskommittéerna i HUCs 17 lokala församlingar. Vi vill fortsätta att satsa på utbildning genom stipendier.

Vi har inbjudit två representanter från HUC att komma till Sverige 2019 och besöka församlingar och Torpkonferensen.

"Utan hjälpen hade jag inte haft möjlighet att studera vidare"

Jag är väldigt tacksam för stipendiet jag får och jag är säker på att utan den här hjälpen hade jag inte haft möjlighet att studera vidare till grundskolelärare.
- Mbala Dlamini, Global University

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Mattias Lindsmyr
Arbetar med församlingsbyggande och hållbar försörjning med fokus på Swaziland.


mattias.lindsmyr@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45531
Insamlingsbehov: 156 000 kr

Insamlat: 0 kr Kvar att samla in: 156 000 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.