Mission i Djinghis Khans rike

Tsend-Ayush, mannen till höger på bilden, är en av de pionjärmissionärer som stöds genom projektet. Läs mer om honom längre ner på sidan.

I Mongoliet finns en ung och missionsivrig församlingsrörelse som är villig att sända och bli sända till områden dit vi sällan kan gå. Genom ekonomiskt stöd till nationella församlingsplanterare och missionärer fortsätter församlingar växa fram i Mongoliet men också i länder som Nordkorea, Afghanistan och Kina. Mongolia Mission Centre (MMC) är en avknoppning av församlingen i Erdenet. Syftet med centret är att träna och utrusta församlingar och blivande missionärer för tjänst bland onådda folk och folkgrupper. EFK har varit med och stöttat MMC sedan starten 1998.

Vad har vi uppnått i projektet?

Mongoliska myndigheter var snabba på att reagera på spridningen av covid-19 genom olika förbud och pålagor. Redan tidigt under våren förbjöds alla religiösa aktiviteter vilket innebar att MMC var tvungen att stänga ned alla bibel- och träningskurser på skolan och fokusera på andra delar av arbete såsom uppföljning och uppmuntran av arbetare och församlingar.
Under flera år har MMC uppmuntrat och bett för att en församling ska växa fram i provinsen Uvs i nordvästra Mongoliet. Skolan har skickat korttidsteam för bön och evangelisation, och man har på olika sätt uppmuntrat församlingar att plantera församlingar där. Sedan en tid tillbaka har människor börjat komma till tro och två mindre grupper av troende börjat mötas i på olika platser i provinsen.

Vad vill vi göra mer?

  • Stödja MMCs nationella pionjärarbetare till att bli mer självförsörjande genom småföretagande. Detta kan i sin tur leda till att fler arbetare kan sändas.
  • Träna nya pionjärmissionärer både för plantering i Mongoliet och utanför i länder som officiellt inte tillåter missionärer.
  • Utveckla en mobilbibelskola för landsbygden. Mongoliet är ett stort land med en liten befolkning. På landsbygden lever människor ofta enkelt och utspritt, och där skulle en mobilbibelskola kunna vara ett sätt att stärka lokala kristna i mindre församlingar.

Tsend-Ayush brinner för unga på landsbygden

Tsend-Ayush, mannen på bilden, är en av de pionjärmissionärer som stöds genom projektet. Han bor med sin familj i norra Mongoliet där han planterar en församling:

”Jag brinner för unga människor, kanske därför att jag själv är ung och har barn. Jag såg hur de unga på landsbygden inte hade några jobb. Om de inte hittar försörjning så är det lätt att de unga lämnar landsbygden och till och med Mongoliet. År 2019 fick jag en idé som jag tror var från Gud. Jag skulle tillsammans med en vän starta en strumpfabrik som kunde ge unga människor ett jobb och en inkomst. Vi förberedde oss, gjorde undersökningar och nu har vi en liten affärsverksamhet som ger inkomst till oss och till andra.”

Insamlingsnummer 47831

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Regionledare för Asien
070-520 82 80

linnea.aberg@efk.se

Insamlingsbehov


Insamlingsstatistik är inte tillgänglig just nu.
Detta på grund av systembyte för insamling och kommunikation.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.