Center för bön och bibelstudier

EFK söker och förmedlar gåvor från fonder och stiftelser till detta center. Under 2019 har en mindre gåva beviljats som går till att köpa in ny och relevant teologisk litteratur. Biblioteket är det enda i sitt slag i Nepal och har blivit en viktig fördjupningsplats för teologistudenter, pastorer och ledare som vill fördjupa sin teologiska kunskap. Fortsätt be för centret. Om du vill stödja kyrkan i Nepal rekommenderar vi detta projekt.

Det teologiska biblioteket ATEN i Katmandu hjälper teologiska institut att få sin utbildning ackrediterad. Man har idag 18 institut och kyrkor som använder biblioteket och cirka 4 000 personer besöker biblioteket årligen. Biblioteket rymmer drygt 17 000 böcker på engelska och 4000 böcker på nepali. Biblioteket driver också en bönerörelse med bedjande kyrkor utöver hela Nepal. Det finns bönekommittéer på flera platser runtom i landet och ledarna för dessa träffas regelbundet i Katmandu för att uppmuntra varandra och visionera tillsammans.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2016 har ATEN inhandlat över 400 böcker på engelska och nepali för att utöka bibliotekets utbud. Vid årets slut var man även helt klar med återbyggnaden av biblioteket efter jordbävningen 2015. Bönerörelsen som ATEN driver hade i slutet av året nästan 750 medlemskyrkor med omkring 80 000 medlemmar som turades om att be för landet.

Under året har man satsat mycket tid på att göra biblioteket självförsörjande och planen är att man ska klara sig utan extern finansiell hjälp om 5 år. I slutet av 2016 var man 77,5 % självförsörjande.

Vad vill vi göra mer?

För att bättre kunna möta besökarnas behov behöver man köpa in fler böcker och bygga ut biblioteket. Många böcker börjar bli gamla och måste snart bytas ut och dessutom vill man utöka antalet titlar. Idag nyttjas varje kvadratmeter av biblioteket till max och man funderar på att köpa upp ny mark att bygga på. Förhoppningen är också att fler kyrkor ska vilja ansluta sig till bönenätverket och att man ska få se fler positiva förändringar i landet som ett resultat av bön. Under de närmaste fem åren arbetar Aten för att bli självförsörjande vilket kommer att resultera i att EFK kan dra tillbaka sitt finansiella stöd. Dock kommer vi självklart att fortsätta stå med i bön och bidra med kunskap och råd vid behov.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


tobias.aberg@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.