Ge barn en trygg och hälsosam uppväxt

Foto: Anneli Nilsson

Varje barn har ett unikt värde och varje barn är älskat av Gud! Samtidigt vet vi att det är barnen som drabbas hårdast av fattigdom och att barnäktenskap och barnarbete är en realitet i Asien. Vårt uppdrag som kristna är att stå upp för rättvisa och ge barnen en röst och därför arbetar vi i EFK tillsammans med våra partners i Afghanistan, Bangladesh, Indien, Kambodja, Nepal och Thailand för att ge barn trygghet, skolgång och framtidstro. Genom ett långsiktigt arbete byggs tillit i relationerna med föräldrar, lärare och ansvariga makthavare i samhället och när de utmanas att se sin roll och sitt ansvar i att förebygga och skydda barnen ser vi hur barnen får det bättre och tillåts vara barn.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under våren har våra partners utmanats av covid-19-pandemin och många av de förebyggande insatserna som bygger på att samla människor i grupper har inte kunnat genomföras. Temat på vår partnerkonferens, ”recilience” (motståndskraft), har prövats praktiskt när vi fått tänka om och hitta alternativa lösningar för att nå ut i våra projekt när länderna i Asien stängt ner. Alla var snabba med att ge information och jobba förebyggande för att förhindra smitta i de områden vi jobbar. I en kris är det barnen som blir mest lidande och med nedstängda skolor har risken ökat för barnarbete, barnäktenskap, våld och övergrepp. I Kambodja gör man hembesök i riskgrupper. I Nepal jobbar man genom föräldragrupper och förser dem med material och pedagogiska verktyg för att hjälpa barn med hemstudier Online. I Afghanistan sänds radio- och tv-program med information om krishantering och en telefonlinje har öppnats för barn som behöver stöd.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill arbeta med att väcka en större medvetenhet om barnäktenskap och arbeta förebyggande för att pojkar och flickor ska få samma möjligheter. I Nepal har ett arbete påbörjats för att motverka att barn hoppar av skolan för att de måste försörja familjen, gifts bort eller inte får stöd hemifrån att studera. Vi vill också lyfta de barn som har psykosociala behov och inte inkluderas i samhället och därför påbörjas ett arbete i Afghanistan som ger stöd till barn och föräldrar. Man utbildar även personal i skolor och i sjukvården och skapar förståelse om barn med särskilda behov genom radio- och tv-sändningar. För att möta behoven som uppkommit under pandemin har vi utökat projektet i Indien genom att skapa nya arbetstillfällen och möjliggöra startandet av småföretag genom utbildning och mikrolån. I oktober kommer en fortbildning hållas på flera håll i Kambodja om att stärka familjer i kris.

Exempel på vad som görs inom programmet

Afghanistan: Hamid fick redskap att hantera sin situation

Hamid är 11 år och har haft vredesutbrott och varit aggressiv under större delen av sin uppväxt. Familjen har stått maktlös och han har blivit slagen av både föräldrar och lärare. Grannbarnen var rädda för honom och han blev förbjuden att komma till skolan. Hamid litade till slut inte på någon. När familjen följdes upp av det projekt som vår partner i Afghanistan har för psykisk ohälsa, fick Hamid chansen att få professionell hjälp att förstå sig själv och redskap att hantera sin situation. Hela familjen har gått en utbildning i positivt föräldraskap och är med i en stödgrupp. Skolans lärare har fått utbildning i psykisk ohälsa och det har förändrat deras attityd till Hamid. Ett år senare går Hamid i skolan igen och han har fått nya vänner. En förändring som är möjlig när barn med särskilda behov blir sedda.

Indien: Förändring är möjlig tack vare ett långsiktigt arbete

Shweta är 21 år och en av de unga kvinnor som under året varit en av deltagarna på vår partners center i Dhannipur. Hon bor i storfamilj tillsammans med sin man som arbetar som vävare. En familj där man aldrig gått i skola och lever efter traditionella normer där kvinnan inte tillåts lämna hemmet. Genom ett hembesök fick Shweta och familjen veta hennes rättigheter till mödravård och förlossningshjälp och tack vare projektets goda rykte och starka relationer till befolkningen i byn kunde Shweta delta i de olika undervisningspassen om hälsa och barnavård och få de kontroller som ledde till en säker graviditet. I maj födde Shweta en son på stadens sjukhus. Förändring är möjlig tack vare ett långsiktigt arbete som utmanar normer men alltid ser människan bakom med sitt unika värde och möjligheter att påverka sitt liv och sin framtid.

Insamlingsnummer 47050 · Ge för livet 67050

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov


Insamlingsstatistik är inte tillgänglig just nu.
Detta på grund av systembyte för insamling och kommunikation.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.