Hjälp människor ur sexhandel och tvångsarbete

Man räknar med att det finns ca 40 miljoner människor i världen som är utsatta för människohandel. Två tredjedelar av dessa finns i Asien. Programmet mot människohandel i Asien är en unik insats där vi för samman sex partnerorganisationer från Nepal, Kambodja, Thailand, Laos och Bangladesh. Inom programmet kan våra partnerorganisationer stärka sin egen kapacitet genom lärande av varandra, träning, forskning, nätverkande och påverkansarbete för att sedan omsätta kunskapen i praktiken. Ett viktigt gemensamt fokus är att vi arbetar förebyggande och rättighetsbaserat för att ge människor verktyg att själva stoppa människohandel i sina samhällen.

Vad har vi uppnått i projektet?

Totalt fem projekt har fortsatt under året, där våra partnerorganisationer har direkt nått fler än 5000 personer. Flera fall av människohandel och övergrepp har stoppats av befolkningen själva i samarbete med lokala myndigheter. Vi också har tränat våra partnerorganisationer i bland annat nationell och internationell lagstiftning, hur man kan arbeta mot efterfrågan och hur vi kan mobilisera ungdomar. En särskilt viktig träning som vi hade för våra partners i Thailand var hur man kan prata om sexuella övergrepp med barn för att både förhindra att de sker, men också för att barn ska veta var de kan vända sig om något händer. På bilden ovan kan vi se hur en av våra partners i Thailand använder sig av verktyget i ett av våra projekt.

Vad vill vi göra mer?

Vi tror på våra partners möjlighet att skapa förändring och stoppa människohandel i Asien! Men vi står inför många utmaningar. Höga nivåer av korruption, ett minskat demokratiskt utrymme och attityder kring sexköp exempelvis. Under nästa år vill vi:

  • starta ett projekt mot människohandel i Bangladesh
  • satsa mer på utbyten och lärande
  • göra mer påverkansarbete mot myndigheter

Under början av nästa år kommer vi också att samlas i Thailand för att lära av varandra. Där kommer vi särskilt att prata om hur vi kan skapa trygga familjer och samhällen även vid katastrof eller olika nödlägen.

En av deltagarna i träningarna berättar

Priya*, 17 år, räddades vid gränsen mot Indien. En av kvinnogrupperna i ett av projekten i Nepal hade lagt märke till att Priya allt oftare fick besök av en ung kille. Hon hade fått kontakt med killen via sociala medier. En dag kom plötsligt inte Priya hem från skolan. Priyas mamma gick till kvinnogruppen som genast kontaktade närmaste polisstation. Polisen agerade snabbt och skickade informationen till gränsstationerna och till en av de organisationer som jobbar vid gränsen. Efter ett tag fick Priyas mamma höra att en pojke och en flicka som passade in på beskrivningen hade stoppats vid gränsen. Mamman och gruppledaren åkte dit och det var Priya!

*Priya heter egentligen något annat.

 

Exempel på vad som görs i programmet: Nepal

I Nepal är mörkertalet kring hur många som utsatts för människohandel stort. I vårt projekt tillsammans med International Nepal Fellowship (INF) satsar vi på att utbilda självhjälpsgrupper, mödragrupper och skolelever för att de ska veta hur de kan skydda sig själva och sin omgivning. Här nära gränsen mot Indien behövs det också alternativ till försörjning, och en viktig del är att ge utsatta kvinnor möjlighet till att försörja sig själva och sin familj. Vi arbetar också för att engagera de lokala myndigheterna till att ta ett större ansvar. Projektet är en del av EFKs program mot människohandel i Asien.

Vad har vi uppnått i Nepal?

Under projektets första år har vi satsat mycket på att stärka de personer som befinner sig i riskzonen för människohandel, och på att bygga kontakter med lokal polis och myndigheter.

Totalt 18 personer har fått arbetsträning eller stöd till inkomstgenerande aktiviteter i projektet, vilket hjälper att lyfta hela deras familjer! Dessutom har 40 självhjälpsgrupper fått träning kring människohandel, 145 skolelever har fått ökad kunskap om människohandel och 35 församlingsmedlemmar har fått träning kring hur de kan motverka människohandel. Tre offer för människohandel har fått också fått stöd till att få sina rättigheter tillgodosedda av myndigheter.

Vad vill vi göra mer?

Under nästa år kommer vi att arbeta mer med de lokala myndigheterna och för att stärka deras kapacitet kring att stoppa människohandel. Vi vill också uppmuntra myndigheter till att satsa på att skapa jobb för ungdomar. Migration är vanligt, och många väljer att resa till Mellanöstern eller Indien för att tjäna pengar. Vi vill att fler ska få möjlighet till hållbar försörjning lokalt men också kunskap om hur de kan migrera på ett säkert sätt.

Vi vill fortsätta arbeta med de lokala församlingarna, och med andra aktörer för att skapa trygga samhällen i Nepal.

Mukti* fick hjälp att starta en egen verksamhet

När Mukti* var 15 år blev hon allvarligt skadad i en gruvolycka och hennes familj blev tvungna att ta ett lån på ca 1 miljon rupee för hennes omkostnader på sjukhuset. Mukti blev helt återställd, och för att hjälpa till att betala lånet planerade hon att följa med sin bror till Indien för att hitta något arbete. En av hennes grannar berättade om självhjälpsgruppen och uppmuntrade henne att gå med. I gruppen fick hon stöd och kände nytt hopp för sin framtid. Tack vare sitt engagemang blev hon vald av gruppmedlemmarna att få möjlighet till sömnadsträning. Nu har hon precis startat en egen verksamhet, och ser fram emot att betala tillbaka lånet och försörja sig själv.
*Hon heter egentligen något annat.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel.


sofia.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47030
Insamlingsbehov: 276 000 kr

Insamlat: 341 731 kr Kvar att samla in: 0 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.