Muslimer får höra om Jesus genom sociala medier

I arbetet med att nå en av de onådda folkgrupperna i Sydostasien har vi startat ett projekt där evangeliet delas med hjälp av sociala medier såsom Facebook, Instagram och Youtube. Genom att skapa lokalt innehåll som är kulturellt anpassat kan man ”kasta ut ett större nät” och nå stora grupper av människor vilka sedan snabbt och enkelt kan börja samtala om tron med hjälp av chattfunktioner. Detta leder sedan intresserade människor vidare till personliga möten och bibelläsning där en videobaserad vandring genom Bibeln produceras. Med hjälp av media kan vi idag nå in på ett nytt sätt och komma i kontakt med alla de som söker.

Vad har vi uppnått i projektet?

Tillsammans med ett nätverk av andra organisationer har vi skapat ett ekosystem och en struktur som ska göra att insatser via sociala medier inte blir slag i luften. Vi vill istället kunna fånga upp de som visar intresse och mycket snabbt möta varje person personligen och erbjuda bibelläsning och fortsatt vägledning.

Rent praktiskt har projektet så här långt också arbetat med att producera innehåll som ska läggas ut på den hemsida som skapats. Ett flertal videos har producerats där människor i den onådda gruppen som kommit till tro på Jesus vittnar som sitt liv. En animerad videoserie med 11 avsnitt som förklarar Bibelns berättelse från skapelsen till Jesus har också översatts och dubbats.

Vad vill vi göra mer?

Under 2020 kommer en videobaserad Alpha-kurs för den onådda gruppen att färdigställas. Det är ett stort projekt som just nu översätts, dubbas och produceras. Träningskurser på olika platser i landet kommer att anordnas för kyrkor och enskilda kristna om hur materialet kan användas.

En hemsida med specifikt material för den onådda gruppen lanseras och blir en landningssida som människor dras till genom annonser på Google och Facebook.

Ett par videos och ett par appar ligger också i pipeline att produceras under 2020.

"När kan vi få se nästa avsnitt?"

Under hösten har flera av de vittnesbördsvideos och provavsnitt av Alpha-kursen testvisats för både troende och (ännu) icke-troende grupper på flera platser runt om i landet. Mottagandet varit fantastiskt positivt och faktiskt har alla sagt ”När kan vi få se nästa avsnitt? När kan vi träffas nästa gång och se mer? Det här är så intressant!” Fortsätt be att det får vara positiva upplevelser och att de som ser filmerna får bli berörda och börja längta efter Jesus.

Insamlingsnummer 48231

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


tobias.aberg@efk.se

Projektet kunde inte hittas

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.