Flykting: akutinsatser och utveckling

12 miljoner syrier är på flykt i grannländerna eller inom landet. Mellanöstern utgör 5 % av världens befolkning men genererar 50 % av världens flyktingar. Behoven är enorma och tillsammans med vår partner på plats i Libanon, Syrien och andra länder i regionen finns vi med och förmedlar hopp i mycket svåra situationer. EFKs insats fokuserar i första hand på att ge stöd i konfliktens närområde och innefattar akutinsatser i form av mat och hjälp att klara vintern, psykosocialt stöd till barn med trauma och utbildning för barn på flykt.

Vad har vi uppnått i projektet?

Sommaren 2018 bidrog vi med medel för att möjliggöra distribution av så kallade hygien-kit till flyktingar som strandat i Bosnien och där hjälp från lokala myndigheter helt saknas. Vår partner LSESD i Libanon arbetar med insatser i Libanon och Syrien tillsammans med lokala kyrkor. Vintrarna är hårda med snö i bergen och många familjer har svårt att klara sig. Genom EFKs stöd förmedlar lokala kyrkor filtar, mat och kaminer. Även 2018/2019 är vi med och ger finansiellt stöd inför den kommande vintern. Inne i svårt krigsdrabbade städer får internflyktingar hjälp med mat och medicin. Många barn bär på svåra trauman, genom LSESD erbjuds flyktingbarn i skolor och deras familjer stöd.

Vad vill vi göra mer?

Det så kallade winterization-projektet i Libanon är ett återkommande behov och vi önskar fortsätta stödja även det.

Nuhas: "Utan hjälpen vet jag inte vad som hade hänt med oss!"

Nuhas man dödades av IS, deras by i Syrien ödelades och hon var tvungen att fly med sina barn. När hon kom till Libanon genom flyktingsmugglare hade hon ingenting och var desperat efter hjälp. Hon kom i kontakt med en av de kyrkor som EFK och LSESD samarbetar med och där har hon inte bara fått hjälp med mat, madrasser och filtar för att klara det dagliga livet, utan hon har också fått själsligt stöd och blivit lyssnad till. Hon säger " Utan den här hjälpen vet jag inte vad som hade hänt med oss, jag har fått hjälp i livets alla delar. Jag har funnit en familj här!"

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Helen
Regionledare för Europa/Mellanöstern


eumena@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43535
Insamlingsbehov: 745 000 kr

Insamlat: 300 945,8 kr Kvar att samla in: 444 054,2 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.