Församlingar arbetar för barns rättigheter

Barns rättigheter är ofta eftersatta i Mellanöstern, både inom familjen och på lokal och nationell nivå. Barnarbete, misshandel och övergrepp på barn är vanligt förekommande i samhället. En av EFKs partners i regionen har uppmärksammat bristen på kunskap om och efterlevnad av barns rättigheter i samhället och vill komma åt problemen genom att öka kunskapen.

För att bidra till en långsiktig förändring i samhället vill vi se att lokala församlingar blir medvetna om problemen och står upp och arbetar för barns rättigheter. Detta görs genom att träna förskollärare, pastorer, barn- och ungdomsledare och föräldrar i barns grundläggande rättigheter ur ett kristet perspektiv. Även barn och ungdomar kommer utbildas i vad de har för rättigheter.

I startskedet tas ett träningsmaterial som belyser barns rättigheter ur ett kristet perspektiv fram och under de första åren kommer vi att fokusera på socialt utsatta områden i regionen. Totalt kommer 20 000 barn och vuxna att vara delaktiga och beröras på olika sätt. Projektet sker i samarbete med SIDA vilket innebär att för varje krona EFK står för, bidrar SIDA med 20 kr.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Helen
Regionledare för Europa/Mellanöstern


eumena@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43436
Insamlingsbehov: 107 000 kr

Insamlat: 64 200 kr Kvar att samla in: 42 800 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.