Kamp mot människohandel i Europa

Människohandeln i världen fortsätter att växa. ILO beräknar att över 25 miljoner nu lever i slavliknande förhållanden. I Europa flyttas tusentals människor varje år över landsgränserna för att exploateras och utnyttjas, de flesta inom sexindustrin eller som billig arbetskraft. EFKs fokus i Europa är på dem som hamnat i sexindustrin och för närvarande är vårt fokus på Aten, Grekland. Endast 1 % av dem som lämnar prostitution klarar av att inte gå tillbaka till det igen. En stor anledning till att de tvingas tillbaka är att de inte hittar ett arbete. Vi vill bidra till att fler ska lyckas behålla ett liv i frihet genom att erbjuda utbildning och arbetstillfällen till dem som behöver.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Sedan 2018 stödjer vi i EFK Threads of Hope i Aten, Grekland. Det är ett sömnadsföretag som utbildar och anställer kvinnor som lämnat prostitution, där de oftast hamnat som ett resultat av människohandel. Målet är inte bara att erbjuda en alternativ inkomstkälla, utan också att hjälpa till att ge kvinnorna en stabil grund att bygga sitt nya liv på. För närvarande är nio kvinnor anställda, heltid eller deltid. Ytterligare sex går i träningsprogrammet och fler står på väntelistan. Träningsprogrammet är individanpassat och innehåller, förutom sömnad, också undervisning i till exempel engelska och grekiska, läsning och skrivning. Företaget erbjuder också professionellt samtalsstöd.

Vad vill vi göra mer?

Behovet av arbete för personer som lämnat ett liv i prostitution är stort i hela Europa. Tyvärr finns det bara en handfull förtag som fokuserar på den målgruppen. Genom att dra lärdom från arbetet med Threads of Hope vill vi i EFK satsa på att tillsammans med partners på andra platser i Europa starta och utveckla företag som kan erbjuda utbildning och anställning i en trygg miljö till dem som lämnat prostitution. Att driva företag kräver speciella kunskaper och erfarenheter och vår förhoppning är att få utveckla det här ännu mer i samarbete med de erfarna företagare som finns runt om i våra församlingar i Sverige.

Grace fick hjälp ur prostitution

Grace växte upp med flera syskon i ett land i Afrika. Familjen hade inte råd att ha alla barnen i skolan, så Grace fick istället hjälpa till i det enkla jordbruket. Hon blev lovad att få hjälp att utbilda sig till hårfrisörska när hon blev äldre. Löftet infriades aldrig och när Grace var 20 år bestämde hon sig för att söka arbete i Europa istället. Hon blev erbjuden ett arbete som hemhjälp hos ett äldre par. Det visade sig bara vara en lögn. Hon hamnade i Grekland och tvingades in i prostitution. Efter några år kunde hon emellertid ta sig därifrån och kom i kontakt med Threads of Hope. Idag är Grace en duktig sömmerska och har samtidigt fått lära sig att läsa och skriva.

Projektet rekommenderas för Ge för livet kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 43542 · Ge för livet 63542

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

Eva-Lena Hellmark
Arbetar i Aten, Grekland, med organisationen Threads of Hope, som ger kvinnor utsatta eller i riskzonen för människohandel möjlighet till egen försörjning.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen