Traffickingoffer får upprättelse och nytt liv

Handel med barn för äktenskap och prostitution är en form av människohandel som är mycket vanlig i delar av Mellanöstern på grund av fattigdom, traditioner och intressen som vill tjäna pengar på detta. Tillsammans med vår partner jobbar vi i EFK med att sprida kunskap och förebygga människohandel. Målgrupperna är unga, föräldrar, samhällsledare och religiösa ledare. Många av de berörda flickorna har aldrig hört talas om handel med människor och det är första gången de får insikt i att det de blivit utsatta för är fel och att de är värda så mycket mer. För många tonårsflickor är det ett stort steg att acceptera att den situation man faktiskt lever i är fel och ett uttryck för människohandel.

Vad har vi uppnått i projektet?

I projektet används film som medel för att beröra och påverka. För att kunna skapa opinion på olika sätt ges också utbildning hur man kan skapa medvetenhet och opinion via sociala media. Träningen tar också upp frågan om hur utsatta människor kan hitta tillbaka och rehabiliteras - en mycket känslig fråga i en region där skamkultur råder. För många är det ny kunskap att det man blivit utsatt för, eller utsatt sin dotter för, är människohandel.

Under det senaste året har ett nätverk bildats för att tillsammans med beslutsfattare få större genomslag. Vår partner samarbetar också framgångsrikt med nationella organ. På så sätt arbetar man på både gräsrotsnivå och nationell nivå för att bekämpa handeln med unga kvinnor.

Vad vill vi göra mer?

Behovet av förebyggande arbete mot människohandel är stort i regionen. I Mellanöstern är samhällets syn på kvinnor som varit utsatta för människohandel oftast mycket dömande och hård då man anser att skammen befläckar hela familjen. Det är därför ofta extremt svårt för flickor att återvända till sina familjer om de tar sig ur. Frågan om förlåtelse är därför central men också extremt utmanande.

Vi ser att det är mycket viktigt att jobba både förebyggande och med direkt stöd till drabbade. Lika viktigt är att fortsätta söka påverka både myndigheter och religiösa ledare i landet att lyfta fram frågan som en central utvecklingsfråga. Att projektet nu samverkar med myndigheter är ett viktigt steg framåt i projektet för att få större genomslag för det förebyggande arbetet.

Förändrar synsätt

Orsakerna till handel med unga flickor är komplex, fattigdom och traditioner samt en syn där en flicka har lägre värde än en pojke. Det är utmanande att jobba med att förändra de här synsätten. En kvinna på landsbygden utbrast efter den träning hon fått:

-"Hade jag fått den här träningen för en månad sedan hade jag inte gift bort min dotter!"

Det visar att träningen ger resultat och att behoven är mycket stora. Den här kvinnan fick inte träningen i tid - men förhoppningsvis får många andra den insikten i rätt tid genom projektet.

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanj. Öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 43534 · Ge för livet 63534

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.