SAT-7 TURK gör evangeliet känt genom tv

Kyrkan i Turkiet är liten och missuppfattningarna om vad det är att vara kristen är stora. Även om landet är sekulärt så är pressen stor på minoritetsgrupper som avviker. Bristerna i pressfrihet är stora och att som kristna få ha möjligheten att uttrycka sig i media och själva få skapa en bild av vad det innebär att vara kristen är en fantastisk möjlighet. Vi i EFK har varit med från början i uppstarten av kanalen SAT-7 TÜRK och nu sänder man 24/7 på den statligt kontrollerade satelliten Turksat. Genom sändningarna når man många miljoner turkisktalande både i Turkiet och i andra länder. Syftet är att låta de goda nyheterna få nå ett folk som är ett av de mest onådda i världen.

SAT-7 TÜRK sänder lokalt producerad kristen tv för den turkiskspråkiga världen. SAT-7 TÜRK sänder program för barn, unga och vuxna, liksom utbildningsprogram som förklarar den kristna tron och stödjer de lokala kristna. Redan från början satsade man på att ta fram en egen turkisk kristen identitet. Att vara kristen skulle inte förknippas med något utländskt och främmande. Därför har utvecklingen gått långsammare än om man hade satsat på mer utländska program.

Vad har vi uppnått i projektet?

Ända sedan slutet på 90-talet har vi EFK tillsammans med flera partners arbetat med att starta upp ett kristet medieprojekt i Turkiet. Efter flera års hårt arbete blev det så småningom en tv-kanal som idag heter SAT-7 TÜRK. Kanalen tillhör numera den större SAT-7-familjen med flera kanaler som sänder på turkiska, farsi och arabiska. EFK har varit med och byggt upp kanalen och fortsätter med ett aktivt stöd som partner nu när det lokala ägarskapet blir allt större. Sedan två år tillbaka sänder man 24/7 på den statligt kontrollerade satelliten Turksat. Tittarsiffrorna och produktionen växer samtidigt som den kristna minoriteten i landet känner sig delaktig i ett större kristet sammanhang.

Vad vill vi göra mer?

Grunden är lagd och ett bra produktionsteam har formats. Vi vill marknadsföra kanalen mer och komma upp som en av de 10 mest populära kanalerna i Turkiet. Vi vill producera fler dramaprogram, vilket blivit mycket populärt i Turkiet. För att öka intresset bland ungdomar kommer vi att skapa fler korta program för sociala medier. Människors livssituation står alltid i fokus och vi kommer att fortsätta skapa program som lyfter människors dagliga liv i samhället med kvinnorna som en viktig målgrupp. SAT-7 önskar vara en positiv röst och för att lyfta ekumeniken vill vi sända fler program från olika samfund. Vi vill också utveckla kontakten med tittarna vilket har tredubblats den senaste året.

Vittnesbörd från tittare

"Jag hittade er tv-kanal för några dagar sedan. Jag är inte kristen men era program påverkar mig och jag vill alltid titta på dem. Jag tittar i hemlighet från min man och min son och jag inser att det finns så många saker jag inte vet om Jesus Kristus och vill lära mig mer. Jag tycker om att titta på era program och vill tacka er. Väntar med spänning på nästa tillfälle att titta. Skickar er min kärlek."

(Vittnesbörd från en kvinna i Turkiet.)

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Mats Frändå
Arbetar i region Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Har tidigare arbetat med projektledning, teknikutveckling och IT-support på SAT-7, som producerar och sänder tv i Mellanöstern.


mats.franda@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 43333
Insamlingsbehov: 235 000 kr

Insamlat: 7 845 kr Kvar att samla in: 227 155 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.