Latinamerika och Iberiska halvön

Rättvise- och sociala frågor är oerhört viktiga i Latinamerika, en kontinent präglad av djupa orättvisor. Därför är en vital del av EFKs arbete att hjälpa kyrkorna om vilken viktig roll de kan spela för att minska samhällsklyftorna. Iberiska halvön (Spanien och Portugal), delar historia och språk med länderna i Latinamerika. Här är sekularisering en stor utmaning och de evangeliska kyrkorna är inte stora.

Våra projekt i Latinamerika och Iberiska halvön