Fotbollsskola räddar barn från gatan

I Peru, liksom i många andra länder, finns ett stort behov av alternativ sysselsättning för fattiga barn för att undvika att de hamnar på gatan. EFK stödjer en fotbollsskola i Lima, som vill motivera barn att läsa sina läxor och uppmuntra teamarbete.

Samfundet MASUR (Misión desde América del Sur) driver en fotbollsskola för pojkar och flickor i Callao som är en förstad till Lima. Idag tränar ett 60-tal pojkar och flickor i åldrarna 8 till 12 år varje vecka tillsammans. Genom åren har lagen deltagit i flera betydande tävlingar på lokal och regional nivå och kammat hem fina priser.

Flera av barnen kommer från icke-funktionella familjer och motivationen hemifrån är inte så stor. Ett av syftena med fotbollsträningarna är, förutom att ha roligt, att motivera dem att göra bättre ifrån sig i skolan. Sedan starten har flera vittnat om att fotbollen motiverat dem att jobba hårdare med skolarbetet. Under tiden barnen tränas, ger man dem också bra kristna värderingar. En evangelist från kyrkan kommer regelbundet till träningarna och pratar med barnen om disciplin, goda värderingar och den kristna tron.

EFK stöd går till fotbollsutrustning för ungdomarna och annat pedagogiskt material.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 49432
Insamlingsbehov: 58 000 kr

Insamlat: 45 001 kr Kvar att samla in: 12 999 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.