Stöd till barn i Anderna

Att få möjlighet att åka på läger kan ge minnen för livet. Därför stödjer EFK läger för barn i Peru. Lägren blir förutom fina minnen också ett komplement till skolan där kunskap för livet inhämtas.

I Juliaca i sydöstra Peru anordnas läger för barn i samarbete med de lokala skolmyndigheterna som EFK är med och stödjer. Barnen som ofta kommer från fattiga förhållanden får en unik chans att åka bort på läger, vilket de annars inte skulle haft möjlighet till. Varje år ordnas fyra läger med omkring 100 barn på varje läger. På lägren får barnen lära sig om personlig hygien, kamratskap, sjukdomar med mera. Man försöker också involvera och engagera föräldrarna i sitt barns utveckling.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)
019-16 76 82
0703868231

anna-maria.jonsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 49431
Insamlingsbehov: 59 000 kr

Insamlat: 51 801 kr Kvar att samla in: 7 199 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.