Stöd till kvinnor på gatan

Ca 300 000–400 000 personer befinner sig i prostitution i Spanien. Majoriteten arbetar under slavliknande förhållanden och man räknar med att ca 90 % är utsatta för människohandel. I det här projektet arbetar vi tillsammans med organisationen Silla Vacia på tre plan: vi har ett team betjänar kvinnorna på gatan och ett team jobbar med information mot skolor, och så arbetar vi politiskt för att verka för bättre lagar på området. Huvuduppgiften är att möta kvinnorna på gatan, då vi bygger relationer och delar evangeliet med dem. Vi har kontakt med andra organisationer som har resurser till skyddat boende med rehabilitering och arbetsträning.

Vad har vi uppnått i projektet?

Vi jobbar med personlig kontakt med kvinnor i tre olika distrikt. Nu är vi kända och uppskattade med många fina relationer. De kvinnor vi når är främst från Nigeria, Rumänien, Sydamerika och några få från andra länder. Under 2019 har tre kvinnor fått möjlighet att bo på skyddat boende med tillhörande rehabilitering och så småningom arbetsträning. Ytterligare två har fått hjälp att lämna gatan och återvända till sitt hemland. Två av dem som bor på skyddat boende har också valt att ge sina liv till Jesus och döpa sig. Silla Vacia jobbar även mot kyrkor och skolor för att medvetande göra om problemet. Några av männen i teamet har även under året haft några tillfällen att informera om porrens betydelse och negativa effekter när det gäller sexköp i några konferenser för män.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill gärna växa i kompetens i hur man möter kvinnor i dessa extrema situationer som de befinner sig i. Vi vill även bli bättre på säkerhetsfrågor, både för teamet och för kvinnorna. Vill gärna fortbilda några individer i teamet som kan arbeta med att trycka på för lagändringar då den spanska lagen är mycket svag på området. Vi vill fortsätta att nå fler kvinnor och vi ber och söker Gud om det finns fler sätt att nå fram. Attityden i Spanien behöver förändras drastiskt då det nu är helt okontroversiellt att köpa sexuella tjänster. Konsumtionen av prostitution är hög i Spanien och generellt tror gemene man att kvinnorna själva valt att prostituera sig. Vi vill även utbilda fler i teamet för medvetandegörande som kan jobba mot kyrkor och skolor.

Vittnesbörd från en kvinna i projektet

”Hej, jag heter Sofia* och jag är från Rumänien. När jag var 12 sålde min familj mig till en man. Jag skulle arbeta och skicka hem pengar till min familj. Efter några år blev jag förd till Spanien. Under ca 10 år tvingades jag sälja min kropp. Jag hölls instängd i ett litet rum och var bara tillåten att lämna rummet när det var dags att jobba på gatan. Under några av mina pass kom jag i kontakt med några kristna från Silla Vacia. De delade ut dricka och gav oss ibland någon present. Teamet ordnade så att jag kunde fly och bo på ett skyddat boende. Nu bor jag här och går i terapi och har fått medicin för mina humörsvängningar. Jag är tacksam till Gud och har döpt mig och fått några vänner i församlingen.”

*Sofia heter egentligen något annat.

Insamlingsbehov


Insamlingsstatistik är inte tillgänglig just nu.
Detta på grund av systembyte för insamling och kommunikation.

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.