Anatoria: Jag har slutat använda käppen

”Tack vare det jag har lärt mig i programmet så har jag slutat att använda käppen för att bestraffa barnen i skolan” berättar Anatoria från Tanzania.

I fyra år har EFK satsat på ett barnrättsprogram i Afrika. Våra systerkyrkor har fått stöd och redskap för att lyfta fram barns rättigheter – både i kyrkan och i samhället. Anneli Dagernäs och Petra Lindsmyr förmedlar några röster från lokala partners om vad satsningen fått betyda.

Här kommer några glimtar från EFKs barnrättsprogram i region Afrika:
Felizarda från Moçambique berättar om en av de träningar de haft i en stad: ”En man som är känd för att syssla mycket med trolldom ställer sig upp i slutet av workshopen och säger att detta är så viktigt så vi måste ha en plan för hur vi kan nå ut till hela samhället.”
Sonia, också från Moçambique: ”Vi hade en träning, men det kom inte så många så vi var först besvikna, men sen förstod vi att de som kom var verkliga nyckelpersoner. En av dem var från utbildningsdepartementet i landet och öppnade vägen så att vi fick komma in till skolor och nådde mer än 1000 elever.”


Dennis, Zambia: ”Genom det radioprogram vi startat om Barns rättigheter så har det blivit känt i samhället att kyrkan tar frågor om barns rättigheter och trygghet på allvar, och nu söker människor ofta upp mig på min arbetsplats på sjukhuset för att be om hjälp i olika frågor. Ofta handlar det om övergrepp på barn av olika slag. Vi har bland annat hjälpt dem att polisanmäla vilket är något som är ett väldigt stort steg att göra, och som man behöver hjälp med.”


Anatoria, lärare i Tanzania: ”Tack vare det jag har lärt mig i programmet så har jag slutat att använda käppen för att bestraffa barnen i skolan, jag säger också åt mina kollegor att inte slå barnen. Det är förbjudet enligt lag att slå barnen men det görs av de allra flesta ändå, så lärarna vet att de kan förlora sina jobb om jag går vidare med det, och de har därför knivhotat mig för att tysta mig.”
Attitydförändring är inget som är lätt att mäta, men när man följs åt under flera år ser man tydligt den förändring som har skett hos flera av EFKs samarbetspartners. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med Barns rättigheter även när detta program går mot sitt slut, och vi och partners har skissat på planer för de närmsta åren för att vara med och skapa trygga miljöer för barnen.
Hoppas att ni vill fortsätta att vara med och stödja detta viktiga arbete!

/Anneli Dagernäs och Petra Lindsmyr

Bild och text är hämtad ur Utblick - ett nyhetsbrev från EFKs internationella mission. Prenumerera här!länk till annan webbplats