Anna-Maria: Att modellera är att ge goda exempel

"I uppdragsbeskrivningen för EFKs organisation finns ett intressant ord som heter att vi ska 'modellera' i vårt sätt att arbeta, och det inkluderar det vi gör med våra partners i världen. Jag tycker själv att det är ett roligt ord som jag förknippar med konst i lera och inte med ett arbetssätt. Men vad betyder då att vi ska modellera gentemot våra partner och samarbetskyrkor?"

Det frågar sig Anna-Maria Jonsson, regionledare för EFKs arbete i Latinamerika och Iberiska halvön, i den här missionsreflektionen.

"Jag har funderat lite på detta och tänkt att ibland kan en handling säga mer än tusen ord, och genom att arbeta öppet på ett visst sätt så kan man påverka andra att se andra alternativ till hur man genomför olika saker och löser problem. Ett exempel på detta är det demokratiska förhållningssättet, om jag som regionledare är inlyssnande och tar emot både råd och rekommendationer och söker konsensus i mina relationer, så kan jag visa samarbetspartners att det finns andra sätt att leda på än det typiskt hierarkiska.

När jag var i Brasilien i höstas hade vi ett fall av en intressekonflikt hos en samarbetspartner och då var det läge att visa att vi tar det här på allvar. Jag hjälpte partnern att göra en handlingsplan för att frågan skulle hanteras på ett transparent sätt för alla som var involverade. Sedan dokumenterade vi hur vi hade gått till väga, där vi uteslöt den person som kunde ha specifika intressen från att delta i besluten. Efter det redogjorde jag för styrelsen punkt för punkt hur vi hade hanterat frågan och varför det var så viktigt. På detta sätt förhindrades risken för korruption samtidigt som jag visade alternativa sätt att hantera frågan. Min förhoppning är att nästa gång man hamnar i en liknande situation så kan man gå tillbaka till den här specifika hanteringen och göra likadant, fast jag kanske inte finns med i den processen. Då tänker jag att vi från EFK har modellerat ett sätt att hantera en intressekonflikt som sedan kan påverka hur man hanterar sådana ärenden i framtiden. Så sammanfattningsvis kan man säga att modellera är att ge goda exempel som påverkar framtida arbetssätt."

/Anna-Maria Jonsson, regionledare för EFKs arbete i Latinamerika och Iberiska halvön

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.