Anna-Maria möter kvinnor som är fast i prostitution

Anna-Maria Mehmedovic Öppnas i nytt fönster. är EFKs missionär i Valencia, Spanien. Hon arbetar bland annat tillsammans med ett gatuteam som vänder sig till prostituerade i stadens ytterområden Öppnas i nytt fönster.. Här berättar hon om arbetets utmaningar – men också glädjeämnen.

I mitt arbete tillsammans med gatuteamet möter jag framför allt den utsatthet och de hot som vilar över kvinnorna som är fast i prostitution. Det är kvinnor som inte litar på någon och en stor utmaning har varit att bygga upp ett förtroende och en relation som med tiden gett oss möjlighet att prata mer personligt och ibland dela evangeliet och be tillsammans. För tillfället är vårt team, vad vi vet, den enda kontakten dessa kvinnor har med Guds rike.

Fyra kvinnor lämnade gatan

Under 2019 fick vi se fyra kvinnor lämna gatan och tas in i skyddat boende med rehabilitering. En av dem var analfabet och fick lära sig både att läsa och skriva och två av dem döpte sig i en lokal församling.

Långsiktigt arbete som håller i längden

Som missionärer vill vi lämna efter oss strukturer som håller i längden. Därför jobbar vi på alla områden med att bygga team och skapa hållbara strukturer. Just med teamet mot människohandel jobbar vi nu med dokument om rutiner för att jobba så säkert som möjligt och inte utsätta oss själva eller någon av kvinnorna för onödiga risker.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen