Bertil: Tider av kris ger oss tillfälle att reflektera över vår mission

Kristider är tillfällen för både reflektion och kreativa initiativ i mission. Krisen tvingar fram nya missionsstrategier, alternativa strukturer, nya försörjningsmodeller och innovativa kommunikationsformer. Det menar Bertil Ekström, missionär i region Latinamerika och Iberiska halvön, som här ger en reflektion på temat.

"Även om mycket av våra normala aktiviteter i kyrka och mission fick pausas de senaste månaderna, så fortsätter Guds rike att breda ut sig i vår värld. Samtidigt måste vi fundera på vilka prioriteringar och vilken strategi vi ska ha för våra missionsinsatser framöver?

Satsning på storstäder. Det är framför allt i storstäderna som pandemin spridit sig. Där finns koncentrationen av människor som ännu inte har hört evangeliet om Jesus Kristus och den största fattigdomen. Vi behöver hitta modeller för mission i den starka urbaniseringsprocessen som pågår över hela världen.

Utbildning av lokala ledare. Den nationella kyrkans kontinuitet och andliga tillväxt är direkt knuten till ett väl förberett ledarskap. I kristider så beror också kyrkan på det ledarskap som finns nära.

Större samhällstillvändning. Den missionella kyrkan, som vi står för, måste visa sig i ett allt tydligare närvaro i samhället, både i Sverige och utomlands. Förutom själva förkunnelsen om evangeliet, så handlar det om konkreta handlingar som medför positiva samhällsförändringar.

Det är tid för en öppen och inkluderande dialog, som leder till samarbete på alla nivåer. Samtidigt så erkänner vi vårt beroende av Andens vägledning då vi är involverade i Guds mission utifrån den kallelse vi fått av mästaren Jesus själv: ”som Fadern har sänt mig, sänder jag er”. Det uppdraget gäller fortfarande!"

Denna text är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i september 2020. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg!öppnas i nytt fönster