David: Vi har en omvänd integrationsutmaning

David Fiske är pastor i Kristinakyrkan i Lindesberg och berättar om hur deras församling är ett uttryck för Guds mångfald!

Vilka är ni?

Kristinakyrkan i Lindesberg är en växande församling som under 2018 välkomnat 20 nya medlemmar och är nu 204 medlemmar. Av dessa är över hälften födda utanför Europa. När Baptistkyrkan och Missionskyrkan gick ihop 2007 fanns en stor grupp Karener från Myanmar i Baptistkyrkan. Idag har vi även medlemmar från Afghanistan, Iran, Irak, Eritrea m.m. Den största åldersgruppen i församlingen är 20 till 30 år. Vår ungdomsgrupp är till 90 procent karensk och har en omvänd integrationsutmaning där vi försöker nå våra få svenskfödda ungdomar.

Vad har ni gjort för att integrera nysvenskar i församlingens liv och ledarskap?

Från början var fokus på gemenskap och hjälp med allt från språkträning, till övningskörning och arbete. Detta fortgår men kompletteras med att hjälpa nysvenskarna och nya medlemmar att påverka, leda och forma församlingen. Idag är två av sju i styrelsen födda utanför Europa och vi vill inte längre se Kristinakyrkan som en församling med ett stort integrationsarbete utan istället som en mångkulturell församling.

Vad står ni i just nu vad gäller integration?

Vår stora glädje idag är en församling med en mångfald av etniciteter, åldrar och kristna traditioner. Men hur ska vi fira gudstjänst och leva församling, vi som är allt från missionare, baptister, pingstvänner, före detta muslimer, katoliker och mycket annat? Detta är vår utmaning. Steg för steg upptäcker vi vart vi bör vandra. Men det är till stor del ny mark för oss.


Artikeln hämtad ur Specialdirekt 2019.