Dhana: Med Jesus mot kvinnoförtryck

Dhana Lama inspireras av hur Jesus bemötte människor som andra såg ner på.

Dhana Lama, som arbetar med EFKs partner United Mission to Nepal, brinner för att förändra liv och samhällen i Nepal, men hon ser hur den nepalesiska kulturen och traditioner många gånger blir ett hinder för att förändring ska ske. Den 19 oktober är hon en av huvudtalarna vid EFKs missionskonferens i Linköpinglänk till annan webbplats.

Dhana vittnar om hur många kvinnor och tjejer blir illa behandlade i Nepal. Män lyssnar sällan till vad kvinnorna har att säga – samhället domineras av patriarkala strukturer. Enligt siffror från FN-organet UNFPA lever 48 procent av de nepalesiska kvinnorna i förhållanden där de blir misshandlade.

I den kontexten har det varit viktigt för Dhana att alltid återvända till Jesus som förbild i sitt arbete. Hon pekar på hur Jesus använde sin makt och sitt inflytande, i ord och handling. Jesus såg inte ner på de fattiga, kvinnorna och barnen – istället hamnade de många gånger i centrum. De som världsligt sett är längst ner i hierarkin ställer Jesus i mitten. Dhana menar att vi som Kristi församling kan spela en stor roll i att förändra liv och samhällen, genom att peka på Jesus.

Bild och text är hämtad ur Utblick - ett nyhetsbrev från EFKs internationella mission. Prenumerera här!länk till annan webbplats