Församlingsplantering med socialt engagemang växer i Spanien

Alfafar är en kommun som ligger i utkanten av Valencia i Spanien. Det är ett utsatt område som kämpar med många sociala utmaningar. Här finns EFKs medarbetare Ferro och Anna-Maria Mehmedovic i en församlingsplantering med stort socialt engagemang. Här berättar de mer om arbetet.

Vi har i flera år umgåtts med en troende familj som bor på området och som känt nöd för området. Deras engagemang fick uttryck genom en förening med social profil. Några personer som ingick i föreningen började dela ut matprodukter till särskilt utsatta familjer på området. Arbetet växte och inom kort började en grupp kvinnor träffas regelbundet för att umgås och dela sin tro med varandra. Med borgmästarens och sociala myndigheters hjälp kunde föreningen hyra en liten lokal som blev basen för arbetet.

Utifrån detta hjälparbete började senare efter ca 1 år, ett 15–20 tal personer träffas till gudstjänst en gång i månaden. Idag, två år senare, samlas det ca 50–60 personer varje söndag till att fira gudstjänst.

Det sociala arbetet, bland de marginaliserade och socialt utsatta, har fortsatt att växa och den lilla församlingen söker nu byta till större lokaler.

Fotot visar människor som deltar i gudstjänst.

Nu samlas 50-60 personer varje söndag för att fira gudstjänst.

Engagemang för utsatta skapar förtroende i samhället

Behovsorienterat arbete bland människor i samhällets marginaler verkar skapa förtroende även i det sekulariserade samhället. Det ser ut att vara ett sätt att nå med Guds kärlek både till de underprivilegierade som till dem i högre ställning.

Mer än en tredjedel av Spaniens befolkning bekänner sig som ateister, agnostiker eller likgiltiga i fråga om de tror på Gud. Fler och fler mätningar visar att spanjorerna, och då framför allt den yngre generationen, tar i allt snabbare takt, avstånd från både kyrkan och tron på Gud.

Att plantera församling och träna lärjungar i en kultur som präglas av djup misstänksamhet mot kyrkan kräver både tålamod och mångårigt förtroendeskapande arbete. Att arbeta med människor i samhällets marginal engagerar däremot både troende som icke troende.

/Ferro & Anna-Maria Mehmedovic
Valencia 12 juni 2023

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.