Ingemar och Linalie: Gud är trofast genom allt

Under ett års tid har hela världen varit i kris på grund av pandemin. Det är
tärande och slitsamt på många olika sätt. Vi längtar som församlingsrörelse
efter att få komma samman igen, fira gudstjänst och dela tron och livet
med varandra utan den begränsning som digitala möten ändå innebär. Vi
längtar efter att få möta våra vänner och grannar, bjuda in till fest, dela
glädjen på bröllop och sorgen på begravning. Så mycket av det som ger
livet sin rytm har tagits ifrån oss.

Det skriver EFKs missionsdirektorer Ingemar Forss och Linalie Newman i mars 2021.

Som missionsrörelse ser vi också alla konsekvenser som pandeminför med sig för våra samarbetspartners och vänner runt om i världen. Behoven är stora och kommer att öka under den närmaste tiden.

Vi håller fast vid Guds löften

Guds folk har i alla tider mött perioder av motgångar och svårigheter. Genom allt har Gud varit trofast. I den tid som är nu får vi ta rygg på dem som gått före. Vi tar avstamp i orden i Heb 6:12: Förslöas inte, utan sträva efter att likna dem som genom tro och tålamod får vad Gud har lovat.

Tro och tålamod är de ord som vi vill ska få prägla oss under 2021. Mitt i den värld som lider vill vi med tro och tålamod hålla fast vid Guds löften. Jesus övervann döden och har gett oss ett hopp som bär genom allt. I tro vill vi förkunna att ljuset lyser i mörkret. I tro vill vi be om helande och hopp in i svåra situationer. I tro vill vi fortsätta plantera församlingar, sända missionärer, samla in pengar och ge dem vidare.

Gud fortsätter att bygga sitt rike

Vi ger inte upp! Med tålamod fortsätter vi arbetet för barns rättigheter och mot människohandel. Vi arbetar för hållbar försörjning och med församlingsbyggande. Vi utrustar unga människor på våra
bibelskolor och vi utbildar pastorer och ledare. Gud bygger sitt rike och vi får vara med.

Vi har viktiga processer som fortsätter under våren. Nu börjar arbetet för den grupp som ska bearbeta frågan om samkönade relationer, vi håller på med en teologisk bearbetning av de fyra fokusområdena i vårt internationella arbete och under maj och början av juni får vi mötas genom vår Torpturné. I allt vill vi stå tillsammans, bredvid och intill varandra, lyssna in Guds röst och följa honom, i tro och tålamod.

Den här texten publicerades först i specialnumret av tidningen Direkt i mars 2021öppnas i nytt fönster. Text: Ingemar Forss och Linalie Newman.