Lachan syr för sin dotters framtid

Lachan och hennes barn bor vid kusten i södra Bangladesh där hon är ensam försörjare för familjen. Hennes man var fiskare men en storm tog honom när han var ute på havet. Efter den tragiska olyckan kom Lachan kontakt med EFKs partnerorganisation World Concern Bangladeshöppnas i nytt fönster som hjälpte henne igång med en liten hantverksverksamhet.

Lachan syr och broderar för att få en inkomst, men hon har också fått möjlighet att investera i grisar som i sin tur ger kultingar som hon kan sälja. Pengarna Lachan får in räcker inte bara till mat utan även till att skicka sin dotter till skolan.

Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade länder med utbredd fattigdom och många människor som lever i stor utsatthet. Varje år drabbas det låglänta landet av översvämningar och stormar. Skördar blir förstörda, hus och egendomar ödeläggs, och det är framför allt de allra fattigaste som drabbas hårdast. EFK arbetar tillsammans med den lokala partnerorganisationen för att människor ska bli motståndskraftiga mot dessa händelser. Varningssystem tas fram, skyddsvallar mot stigande vatten byggs, och familjer får hjälp med alternativa grödor och boskap eller smådjur, till exempel ankor. Lachan är en av många hundra som har fått stöd och möjlighet till försörjning och framtid genom arbetet.

Denna text är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg!öppnas i nytt fönster