Medarbetare i fält: Hur möter vi världens brustenhet?

Foto: Alev Takil/Unsplash

"Guds skapelse är brusten, vi är brustna. Men Jesus introducerar ett nytt rike – Guds rike. Ett rike vi får smaka på redan nu. Jesus vill att vi ska ha liv i överflöd. Han längtar att få upprätta hela sin skapelse."

Det skriver en av våra medarbetare i fält i region Europa, Mellanöstern och Nordafrika om vikten av att arbeta med en helhetssyn i vårt internationella arbete.

Transformational Development (ungefär ”Utveckling som leder till förvandling”) är ett perspektiv som vår partnerorganisation i Mellanöstern jobbar utifrån sedan flera år i sitt utvecklingsarbete. Vad är då Transformational Development?

Guds skapelse är brusten, vi är brustna. Men Jesus introducerar ett nytt rike – Guds rike. Ett rike vi får smaka på redan nu. Jesus vill att vi ska ha liv i överflöd. Han längtar att få upprätta hela sin skapelse. Han vill försona relationen till Honom, till varandra, till oss själva och till skapelsen. Han vill upprätta oss på alla livets områden, såväl fysiskt som ekonomiskt, socialt, emotionellt och andligt. Jesus säger om sig själv: ”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.” (Luk 4:18-19). Gud kallar oss och bjuder in oss att på samma sätt betjäna världen med en helhetssyn. Detta är Transformational Development.

När en mamma till en flicka med funktionsnedsättning får hjälp att inse att dottern är lika mycket värd som sonen och börjar bemöta sina barn på samma sätt får de alla tre ett helare liv. Det steget mot upprättelse behagar och förhärligar Gud. Det är Transformational Development, en process som sätter Kristus i centrum och som söker en hållbar förändring efter Guds hjärta. Det behöver ske i vårt samhälle, i våra diakonala arbeten, i våra relationer och inte minst i oss själva.

/ Medarbetare i fält, region Europa, Mellanöstern och Nordafrika

Denna text är hämtad ur nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i november 2020. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg!öppnas i nytt fönster