Möt styrelsen - Malin: ”Jag längtar efter att varje församling ska få ett gott självförtroende..”

Evangeliska Frikyrkans styrelse består av tretton personer som är geografiskt utspridda i Sverige men med samma längtan; att få fortsätta leda vår rörelse på bästa sätt. Nuvarande styrelse kommer sitta till minst 2022. Men vilka är det egentligen som sitter i vår styrelse? Här får vi lära känna personerna lite bättre.

Namn: Malin Råsberg
Ålder: 50+
Stad: Örebro
Församling: Immanuelskyrkan Örebro
Sysselsättning: Personalekonom på EFK, inriktning utland

Malin Råsberg jobbar idag på EFK:s kontor i Örebro som personalekonom men har tidigare varit föreståndare på en Second hand, samt varit missionär i Serbien i fem år.

- Jag brinner mycket för det internationella frågorna och församlingarnas gemensamma utsändande av missionärer. Jag längtar även efter att våra församlingar ska vara betydelsefulla för de människor som finns på orten att det får vara med och utbreda Guds rike i sitt närområde och hur vi som samfund kan vara med och stötta i det arbetet.

- Jag längtar efter att varje församling ska få ett gott självförtroende och se sitt viktiga uppdrag i sitt närområde både andligt och socialt. Att vi låter oss bli inspirerade av våra internationella partner när det gäller att arbeta holistiskt som rörelse. Jag längtar efter att Gud ska leda oss att bli en än mer missionell och sändande rörelse.

- Om fem år hoppas jag att människor som känner sig ensamma eller befinner sig i en utsatt situation vet att man kan få kontakt med en EFK-kyrka på sin ort, där det finns gemenskap, värme och goda vänner som kan stå med i det svåra, där får man höra om hoppet i Kristus, nåd, befrielse och upprättelse för alla. Att vi tar emot och sänder missionärer internationellt, ett utbyte som berikar och får oss att växa.

- Det finns många bibelord som passar in i denna tiden. Kanske har det alltid varit så. Just nu kommer detta bibelord i mitt huvud. Joh 1:4-5 ”I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.”

Dold talang: Det händer ibland att jag tar fram steppskorna men nu blir det mer sällan så är lite ringrostig.