Möt styrelsen - Peter: ”Jag drömmer att EFK ska få bidra till en bättre värld!”

Evangeliska Frikyrkans styrelse består av tretton personer som är geografiskt utspridda i Sverige men med samma längtan: att få fortsätta leda vår rörelse på bästa sätt. Nuvarande styrelse kommer sitta till minst 2022. Men vilka är det egentligen som sitter i vår styrelse? Här får vi lära känna personerna lite bättre.

Namn: Peter Norburg
Ålder: 50+
Stad: Linköping
Församling: Johanneskyrkan Linköping
Sysselsättning: Affärsutvecklingschef på Arbetshälsagruppen

Peter Norburg har tidigare varit pastor i Citykyrkan Linköping och alltid brunnit mycket för församling. Idag tycker han även ungdomsfrågor, personalfrågor och ekonomi är intressant i sitt styrelseuppdrag. Peter drömmer om en kyrka utan väggar och önskar att EFK ska få vara med att bidra till en bättre värld för människor runt omkring oss.

- Jag vill skicka med Fil 4:4-7 ”Gläd er all­tid i Her­ren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt al­la människor se hur fördrag­sam­ma ni är. Her­ren är nära. Gör er inga be­kym­mer, ut­an när ni åkal­lar och ber, tac­ka då Gud och låt ho­nom få ve­ta al­la era önsk­ning­ar. Då skall Guds frid, som är me­ra värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tan­kar skydd i Kristus Je­sus.”

Dold talang: Jag är hyfsat bra på att laga indiskt.