Möt styrelsen - Unni: ”Jag längtar efter att det som ligger på Guds hjärta ska få ligga på vår rörelses hjärta”

Evangeliska Frikyrkans styrelse består av tretton personer som är geografiskt utspridda i Sverige men med samma längtan; att få fortsätta leda vår rörelse på bästa sätt. Nuvarande styrelse kommer sitta till minst 2022. Men vilka är det egentligen som sitter i vår styrelse? Här får vi lära känna personerna lite bättre.

Namn: Unni Johansson
Stad: Moholm
Ålder: 50+
Församling: Salemförsamlingen Moholm
Sysselsättning: Pastor 40 % och kontorist 40 %

Unni brinner för att människor i vårt land ska få lära känna Jesus. Där vi som församlingsrörelse ska hitta relevanta sätt att få nutidsmänniskan med evangelium.

- Det finns något unikt med varje församling och varje plats vi finns på och jag är övertygad om att Han vill utrusta oss för den här tiden och ge oss verktyg för det. Jag tror att vi som församlingar kan uppmuntra, stötta och inspirera och på olika sätt hjälpa varandra i detta.

Unni längtar efter att Gud ska ena oss att det ska finnas en ännu större ”vi”-känsla.

- Jag längtar efter att det som ligger på Guds hjärta just nu ska vara det som rör vår rörelse nu. Att vi hör vad Anden säger till församlingen - att Guds vilja ska få ske i allt.

Om fem år drömmer hon om att EFK ska få överväldigas av glädje över alla människor vi har fått se komma till tro, döpt sig och lever i efterföljelse till Jesus. Ett EFK som knoppat av sig både i Sverige och världen. Ett EFK som ännu mer är en faktor att räkna med i alla skikt i vårt samhälle.

Unni vill skicka med Joh 15:16-17 ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni skall älska varandra.”

Dold talang: Jag är en hejare på att tapetsera men jag tycker inte det är så speciellt kul att göra.