Newmans: ”Den största glädjen är att se frukten i människors liv”

Cornelia och Johan Newman arbetar i region Afrika och bor i Arusha, Tanzania. De sändes ut till region Afrika i år, och har tidigare bott och arbetat i Kina. Cornelia arbetar framför allt inom Barns rättigheter och Johans fokus är Hållbar försörjning. De drömmer om att få se upprättade människor i en hållbar värld.

Familjen Newman vill göra Guds rike synligt genom att dela livet med andra, predika Guds ord och vara en kanal för resurser som vi i EFK fördelar till partners på plats i Afrika genom Barnhjälpen, stipendier samt olika projekt och program med mera. De arbetar också med klimatfrågor och krishantering, vilket innebär att stärka våra partnerkyrkor i sin roll i samhället för att vara en positiv kraft till förändring så fler människor blir upprättade och kan leva värdiga liv.

Vilken är den största utmaningen i er tjänst?

Den största utmaningen är att möta människor med stora behov utan att ha möjlighet att hjälpa alla. Det är svårt att behöva säga nej när hela ens inre vill ropa ja. Då är det viktigt att leva nära Gud och lyssna till hans röst.

Och den största glädjen?

Den största glädjen i arbetet är att se frukten av missionens och församlingens arbete i samhället och i enskilda individers liv. Det finns många människor som fått sina liv förvandlade genom evangeliet. Vi alla är en del av något mycket större än det vi själva kan göra!

Denna text publicerades även i nyhetsbrevet Utblick från EFKs internationella arbete i november 2021. Prenumera på Utblick så får du berättelser som denna en gång i månaden - direkt i din inkorg! Öppnas i nytt fönster.