Noffi: "Missionsbefallningen är fortfarande lika aktuell"

Noffi och Elisabet Graci tillsammans med sin dotter.

Församlingen Lukas 15 i Malmölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har sedan starten medvetet varit utåtriktade. Mycket är annorlunda i dessa tider och det är viktigt att följa myndigheternas rekommendationer. Men det betyder inte att man ska sluta dela evangeliet.

– Missionsbefallningen är fortfarande lika aktuell, säger pastor Noffi Graci och hans fru Elisabet.

Lukas 15 möts fortfarande fysiskt på torsdagar, utspridda i lokalen och aldrig över 50 personer. Noffi och Elisabet Graci menar att det i dessa tider blir än mer tydligt att alla behövs i Guds församling. Fler kontaktar varandra utanför gudstjänsten för samtal, bön, promenader och fika, via telefon eller fysiskt. De vill också inkludera de i församlingen som just nu inte kan finnas med som vanligt. Exempelvis deltar 82-åriga Kerstin i församlingsgemenskapen via telefon och inte bara för att lyssna.

– Vi ber henne att be in i gudstjänsten och ibland dela något. Vi tar också med henne i gemenskapen på andra sätt, till exempel ringer vi inför ett samtal med någon och ber henne om bön.

Beroende av Guds kraft

Noffi och Elisabet lyfter att det är viktigt att hitta sin tjänst och söka Guds andliga gåvor. Därför präglas nu som alltid gudstjänsterna av en hunger efter att lära känna Guds ord, Guds kärlek och utvecklas i och genom den Helige ande med församlingens hjälp. Att prata om evangeliet eller dela ord från Herren kan göras på olika sätt. Därför ger Lukas 15 utrymme för ”hur:et”, det vill säga att prata om hur man konkret och faktiskt gjort när man delat evangeliet med andra, profeterat, bett för helande eller bett frälsningsbön. Då lär man varandra, ger verktyg och mod att gå ut och testa. – Vi hungrar efter att få se de löften vi läser om i Bibeln och att det vi ser Jesus göra ska synas i vår stad. Då behöver vi förstå att vi inte kan ställa oss själva utanför detta. Det är bland annat genom oss troende det kan ske, om vi vill, vågar, övar och hjälps åt, både i hörande och görande. Och att dela att vi ringt eller sms:at om bönestöd inför ett viktigt samtal synliggör att vi är svaga i oss själva och beroende av Guds kraft.

– När vi får höra om Guds verk i och genom människors liv uppmuntrar det och stärker vår tro. Det ger oss mod att fortsätta, säger Noffi.

Gud vill göra något nytt

Noffi upplever att Gud vill blåsa nytt liv in i sin församling i den här tiden. Kanske är detta en tid att fundera över vad församlingen är och gör.

– Det kan vara lätt att hålla fast vid det man alltid gjort och fokusera mer på frågan ”hur ska vi lösa gudstjänsten på söndag?” än ”hur når vi människor med evangeliet idag?”. När vi ställer om och tvingas göra saker annorlunda kan det skapas utrymme för andra att kliva fram än de som vanligtvis gör det. Jag tror att fler kan komma till sin rätt nu. Gud har sagt att Han ska utgjuta sin Ande över allt kött, alla människor, och då är det viktigt att som ledare ge utrymme för att fler människor kommer fram och hittar sin plats. Kristi kropp mår bra av att använda hela kroppen, säger han.

Likt många församlingar möter Lukas 15 människor som är väldigt rädda, vilket i tider av ovisshet är naturligt.

– Vi vet inte allt, men vi vet att varenda människa är skapad för att den är älskad, och när vi är som svagast, då är Gud störst, avslutar Noffi och Elisabet.

Här på webben har vi samlat olika tipsöppnas i nytt fönster till församlingar från församlingar på hur vi kan fortsätta att vara missionella, bygga församlingar och fördjupas i tron på Jesus Kristus.

Text: Kristina Sandin. Foto: Privat. Den här texten publicerades i tidningen Direkt i juni 2020.