Richard: "Hur är man församling för de som inte tror att de behöver en församling?"

Hur ska vi nå de människor som inte tror att någon kyrka kan ge dem något de behöver? De är väldigt många. De är intresserade av olika saker, de talar olika språk och har olika behov. Och min församlings fantastiska verksamhet och gudstjänster passerar obemärkt förbi.

De senaste 25 åren har jag jobbat med församlingsplantering. Både lokalt och övergripande. Tanken är att nya församlingar når nya människor. Det stämmer! Men det går alldeles för sakta. De beräknade kostnaderna med en plantering gör att vi sällan börjar bygga ett sådant ”torn”. Vilken församling vågar avdela 10-50 av sina bästa medlemmar och hjälpa dem med lokaler och ekonomi? Korskyrkan Stockholm har gjort det tidigare och det kostade på.

För ett par år sedan tänkte vi: Vad skulle hända om vi i stället planterar små team med dna för en hel rörelse av församlingar? Missionella människor sända av en missionell församling med hela evangeliets omsorg, kraft och sanning till människor som inte går till en kyrka för att få sina behov mötta.

Vår kontaktyta har ökat med 300 personer sedan dess och vi har börjat se hur människor öppnar sig för Jesus.

Hittills har vi sänt fyra team och vi ser också hur många medlemmar börjar tro att även de kan möta behov av gemenskap, lära någon läsa, samtala om föräldraskap, läsa bibeln och ha existentiella samtal eller helt enkelt be för människors behov och leda dem till Jesus och in i efterföljelse. Vår kontaktyta har ökat med 300 personer sedan dess och vi har börjat se hur människor öppnar sig för Jesus. Kanske är det början på något nytt?

Tips från Richard!

Läs Richard Hultmars nya bok på det här temat: "Drömmen om en Jesusrörelse".

Richard Hultmar har arbetat med församlingsplantering i 25 år. Idag är han föreståndare i Korskyrkan Stockholm.

Texten är hämtad från specialnumret av Direkt 2020öppnas i nytt fönster. Text: Richard Hultmar Foto: Michael Korsgren