Roger & Judith: Mission är ett sätt att leva

– Oj, nu har de redan lagt klart grunden! Vi kliver ur bilen och passerar prydliga högar med tegelsten på väg fram till byggnadsarbetarna. De som utbrister orden, nästan simultant, är Roger och Judith Korsgren som tillsammans med EFKs partnersamfund CIBB planterar en församling i Encarnación, Paraguay, och på tomten där vi befinner oss kommer det snart att stå en kyrka.

För en del  kan det låta som ett steg tillbaka att det ska behövas en fysisk kyrkbyggnad för att plantera en församling. Men för invånarna i stadsdelen San Isidro i Encarnación betyder kyrkbygget mer än väggar och tak som ska rymma den framväxande församlingsverksamheten.

Bygger förtroende
– Vi tror ju inte att församlingsplantering handlar om att bygga en kyrklokal. Egentligen var vi ganska mycket emot det när vi flyttade hit. Vi ville forma lärjungar, sprida Guds rike, och det är fortfarande det allra viktigaste. Men vi är missionärer, och vi måste se på den lokala kulturen och hur man bäst kan betjäna folket här. Och här är det annorlunda, säger Judith.
– Många som vi möter här i Paraguay har genom åren vant sig vid att missionärer utifrån kommer och går, så därför tar det ofta lång tid att bygga förtroende, berättar Roger. Det här bygget är verkligen en satsning från partnersamfundet CIBB som visar att församlingen är här för att stanna.

Dela livet med andra
Roger och Judith har lång erfarenhet. För några år sedan var de utsända med EFK för att grunda en församling i Paraguays huvudstad Asunción och återstarta en församling i staden Benjamín Aceval. Dessförinnan ledde de en församlingsplantering i Stockholmsförorten Rågsved och innan de reste ut den här gången arbetade de som pastorer i Korskyrkan Stockholm. 

Ytligt sett är Rågsved i Stockholm och San Isidro i Encarnación ganska olika, men det finns några saker som de har lärt sig gäller på alla platser:
– Det finns helt enkelt ingen universallösning för församlingsplantering som fungerar likadant överallt, menar Roger. Man måste alltid lära känna kulturen och området, identifiera behov och lyssna till vad Gud öppnar för möjligheter.  
– Det som har gällt i alla sammanhang där vi funnits är att det ytterst sett handlar om att dela livet med människor, berättar Judith. Mission har blivit ett sätt att leva. Gud har lagt ner det i vårt dna, och var vi än är och vad vi än gör så är det en del av oss och vårt liv.

Som en del av församlingens uppdrag att sprida Guds rike hjälper de utsatta kvinnor att få praktisk hjälp att försörja sig själva. Läs mer om Judiths arbete för självförsörjning och ge en gåva!

Text &  Foto: Kristina Sandin