Rosette: Gud förvandlade mitt hjärta

Den våldsamma uppväxten gjorde att libanesiska Rosette lärde sig att avsky syrier. När kriget bröt ut i Syrien och miljoner människor tvingades på flykt till Libanon bad hon om kraft att acceptera dem. Men hon fick uppleva att Gud har kraft att förvandla hjärtan på djupet. Efter hand insåg hon att Gud faktiskt lärt henne att älska dem.

Vi ockuperade er och dödade er. Varför hjälper ni i kyrkan oss?

Rosette fick frågan av en man i en syrisk familj som kommit som flyktingar till Libanon. Och frågan saknar inte grund.

Som uppvuxen under syriska ockupationen av Libanon har Rosette fått en mycket svår relation till grannlandet. En händelse har satt särskilt djupa spår. På det som blev krigets sista dag vaknade hon och hennes tio månader gamla son av smällar och huset de bodde i fylldes av rök. De flydde ut men fångades av syriska trupper.
– Vi ställdes upp mot en vägg för att avrättas. Jag kände att jag inte kunde be ”Gud rädda oss!”, för jag trodde inte att det var möjligt att över huvud taget överleva. Istället orkade jag bara be att Gud skulle låta dem döda mig först, så att jag skulle slippa se min familj dö.
– Jag blundade och när jag hörde smällar öppnade jag ögonen och trodde att jag skulle vara i himlen.

Men i det ögonblick som de skulle avrättas hade en libanesisk stridsvagn sett vad som pågick och skjutit soldaterna. Hela Rosettes familj överlevde.

Kämpade mot hatet inombords

2011 bröt kriget ut i Syrien. Bara sex år efter att de syriska trupperna som ockuperade Libanon hade lämnat landet kom nu uppemot två miljoner syriska flyktingar och sökte skydd. Många församlingar i landet öppnade upp sina kyrkor för att betjäna flyktingarna.

Men för Rosette gjorde såren fortfarande för ont. Hon kämpade med rädslan och hatet mot syrier som hon kände inombords. Det blev en lång kamp och hon vände sig gång på gång till Gud för att be om hjälp. Hon ville hjälpa dem som flytt, men till en början klarade hon inte ens av att möta syrierna. Så hon bad. Så småningom kunde hon vara med och tjäna praktiskt.

Gud helar

När hon så fick frågan från den syriske mannen om hur de kunde hjälpa dem som gjort så mycket illa, kunde Rosette se att det bara var Guds nåd.
– En dag kom jag att tänka på bibelordet ”älska era fiender” (Matt 5:44). Jag frågade Gud: ”Räcker det inte att jag ger dem av min tid, måste jag verkligen älska dem också?!” I flera månader kom bibelordet till mig varje morgon när jag vaknade. Men så en morgon slutade det plötsligt. Då kunde jag se att Gud helat mig och förvandlat mitt hjärta på djupet. Jag älskar dem.

Rosette arbetar för EFKs partner Lebanese Society for Educational and Social Development (LSESD) och är ledare i en lokal församling i Libanon.

12 miljoner syrier är på flykt i grannländerna eller inom landet. Man räknar med att en tredjedel av Libanons befolkning är flyktingar; en fjärdedel är från Syrien. Behoven är enorma och tillsammans med LSESD och lokala församlingar finns vi i EFK med och förmedlar hopp i mycket svåra situationer. Vår insats fokuserar i första hand på att ge stöd i konfliktens närområde och innefattar akutinsatser i form av mat och hjälp att klara vintern, psykosocialt stöd till barn med trauma och utbildning för barn på flykt.

Flyktingkrisen är inte över

Ge en gåva via Flyktingfadder!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Artikeln hämtad ur Specialdirekt 2019. Text och foto: Therése och Robin Minshull, bearbetat av Kristina Sandin