Tomas: I vår svaghet välsignade Gud oss med kristna syskon från andra länder.

Tomas Dahnsson (ungdomspastor) tillsammans med Tsehaye Masghenna (bibellärare) och Mostafa Zamani (mötesvärd).

Tomas Dahnsson berättar om hur Korskyrkan Älvsbyn inte är sig lik efter att de berikats med människor från olika delar av världen.

Vilka är ni?

Korskyrkan Älvsbyn är en liten församling i Norrbotten. I vår svaghet välsignade Gud oss med kristna syskon från andra länder. Kärleken och öppenheten som Gud skapat i församlingen gjorde oss redo att tillsammans med våra trossyskon från andra länder ta emot de många afghaner som sedan kommit till tro. Nu är vi en stor familj med syskon från flera länder.

Vad har ni gjort för att integrera nysvenskar i församlingens liv och ledarskap?

Vi försöker att ta till vara på alla. Vi frågar om folk kan hjälpa till med att städa, predika, sjunga och allt annat vi sysslar med. Vi har också varit öppna för nya idéer. Vi har låtit olika språk ta plats i både musik, böner och predikan och samtidigt varit noga med tolk till svenska och andra språk. Det är tjänst-villigheten hos våra nysvenskar och Gud som gjort integrationen möjlig.

Vad står ni i just nu vad gäller integration?

Vi träffas varje vecka för bön, öppen kyrka med bibelstudium på farsi, tonårssamling och gudstjänst. Vi gläds över alla de människor som Gud fört till tro och som vi fått döpa och lära känna. Utmaningen nu är att hjälpa de afghaner som döpts till en så djupt grundad tro att den håller för förföljelse i Afghanistan. Detta allvar i tron utmanar hela församlingen.


Artikeln hämtad ur Specialdirekt 2019.