Tid: lördag 18 september 2021 kl. 10.00-16.00
Plats: Korskyrkan Uppsala
Pris: Självkostnadspris för mat betalas på plats.

Processdag: "Om evangelikal bibelläsning och frågan om samkönade relationer"

Under hösten 2021 till och med våren 2023 bjuds rörelsen in till fyra processdagar, då vi tillsammans ska arbeta med frågan om samkönade relationer. Den första processdagen blir 18 september 2021 i Korskyrkan, Uppsala, kl 10.00-16.00, med tema: "Evangelikal bibelläsning i relation till samkönade relationer".

Processdagarna är till för alla som är medlem i en EFK-församling.

Anmälan: Anmäl dig via detta formulär senast 10 september kl 12.00 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. OBS! Maxantal deltagare är 150 personer.

Kostnad: Du betalar endast självkostnadspris för mat (förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika). Betalning sker på plats via Swish eller bankgiro.

Covid-19

Vi arrangerar processdagen på ett ansvarsfullt sätt. För att minska riskerna för smittspridning är maxantal för processdagen i Korskyrkan Uppsala därför 150 deltagare. Anmälan krävs och först till kvarn gäller. Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förbehåller oss för att förutsättningarna kan komma att ändras.

Bakgrund: Samtalet om samkönade relationer i EFK

Vid kongressen 2020 tog vi i EFK tillsammans ett beslut om att uppdra till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som teologiskt och etiskt skulle belysa frågorna kring samkönade relationer. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som består av 20 personer från EFKs gemensamma organisation, från rörelsen och från Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Arbetsgruppen kommer att arbeta med frågan under en längre tid och rörelsen kommer på olika sätt att involveras i processen. Syftet med arbetet är att belysa frågorna utifrån EFKs teologiska profil som beskrivs med de fyra ledorden: evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionell.

Parallellt med detta har styrelsen tillsatt en grupp som ska följa arbetsgruppen i bön.

Hela processen ska leda fram till en rapport som delges styrelsen och rörelsen. Här kan du läsa mer om processen och även hitta en del material för samtal om samkönade relationer i församlingen. Öppnas i nytt fönster.

Vad är processdagarna?

Syftet med processdagarna är:

  • att ge möjlighet till rörelsen att få inblick i arbetsgruppens process.
  • att ge rörelsen möjlighet till påverkan på bearbetningen som arbetsgruppen gör.
  • att ge rörelsen och enskilda församlingarna en möjlighet att bearbeta frågorna kring samkönade relationer.

Under de kommande två åren bjuds rörelsen in till en processdag per termin. Totalt blir det fyra processdagar som tar upp fyra olika teman:

  • Evangelikal bibelläsning i relation till samkönade relationer - Korskyrkan Uppsala 18 september 2021
  • Om synd, sex och identitet och frågan om samkönade relationer - Korskyrkan Stockholm 12 februari 2022
  • EFK som baptistisk rörelse – hur olika kan vi tycka i denna fråga? - Hösten 2022. Plats och datum meddelas senare.
  • Att vara både en församlingsrörelse och en missionsrörelse - Våren 2023. Plats och datum meddelas senare.

Mer information kommer inför respektive processdag. Samtliga processdagar är öppna för alla som är medlem i en EFK-församling.